Byggebranchen kan ikke følge med

De store milliardprojekter presser entreprenørerne og kan føre til flere fejl.

De nye superhuse, her Skejby-sygehuset i Aarhus, er med til at presse entreprenører, lyder det fra Bygherreforeningen. Foto: Charlotte De La Fuente.

Milliarddyre hospitalsprojekter, udbygning af universiteter og store erhvervsbyggerier burde skabe glæde og forventning i byggebranchen.

Men branchen frygter i stedet overophedning, fordi de danske entreprenører ikke har kapacitet til at løfte opgaverne.

Det viser en ny undersøgelse gennemført af Bygherreforeningen med støtte fra Realdania. Bygherreforeningen er brancheorganisation for de danske bygherrer.

Kurs mod problemer

Foreningen har analyseret 2.500 planlagte byggeprojekter hver til en værdi over 50 mio. kr. Analysen peger på, at omfanget af projekter i den størrelsesorden vil stige med mere end 50 pct. over de næste to år, hvilket kan skabe en øget omsætning i byggeriet på 10-15 mia. kr. om året.

Og den opgave har de danske bygherrer slet ikke kapacitet til at magte. Tværtimod vil det sætte markedet under pres.

"Vi styrer direkte mod problemer," fastslår Henrik L. Bang, der er direktør i Bygherreforeningen.

Ikke plads til flere opgaver

Det skyldes bl.a., at store offentlige investeringer vil betyde, at der i de kommende år vil blive udbudt mange af de rigtig store projekter.

"Hidtil har man troet, at markedet ville være i stand til at absorbere det, men det lader sig ikke gøre. Entreprenørerne kan vælge og vrage mellem opgaverne, og man har allerede taget de opgaver ind, som de kan magte," forklarer Henrik L. Bang.

Fejl og højere pris

I analysen peges der på, at de kommende års store projekter og den manglende kapacitet hos entreprenørerne dels kan føre til højere priser og dels kan føre til flere fejl i byggerierne. Samtidig stiger risikoen for forsinkelser i byggerierne.

I analysen hedder det:

Om pris:

Samtidigheden af de mange store projekter vil kunne give højere priser på grund af mangel på enten materialer eller specialkompetencer. De komplekse projekter kan også resultere i højere risikotillæg fra entreprenørerne.

Om kvalitet:

I tider med et ophedet marked har der traditionelt været flere fejl og mangler. Splittes projekterne op i mange delenterpriser, kan dette også øge sandsynligheden for fejl, hvis styringen er utilstrækkelig.

Om tid:

Kompleksiteten af projekter er altid en udfordring og jo mere komplekse jo større sandsynlighed for uforudsete forhold, der betyder forsinkelser. Endvidere kan utilstrækkelig budgettering betyde, at udbud annulleres og går om. Det koster også tid.

Krav om politisk handling

I håb om at finde løsninger forventer Bygherreforeningen hjælp fra politisk side.

"Udbudsreglerne er ofte en hindring for bedre dialog og samarbejde, når det gælder udbud. Så vi har brug for politisk hjælp til at løse det problem, vi står overfor.

Som branche kan vi kun operere inden for lovgivningen, og den modarbejder os på det her område. Eksempelvis er mulighederne for dialog mellem bygherre og bydende i dag meget begrænsede i den nuværende lovgivning – særligt når vi sammenligner os med udlandet," siger Henrik L. Bang.

BRANCHENYT
Læs også