Bygherrer efterlyser større fleksibilitet

Mindre entreprenører og udenlandske firmaer kan afhjælpe problem i byggebranchen.

Metroudvidelsen er en af de store anlægsopgaver. Foto: Stine Bidstrup

Metroudvidelse, Femern-forbindelse, jernbanenet og motorvejsudvidelse samt supersygehuse, udbygning af uddannelsesinstitutioner og erhvervsbyggeri.

Den danske anlægs- og byggebranche har masser af store opgaver de kommende år. Men det kniber gevaldigt med kapaciteten hos entreprenørerne, og derfor frygter Bygherreforeningen, at byggerierne dels vil blive dyrere og dels vil blive ramt af flere fejl og mangler.

Det fremgår af en ny analyse "Store byggeprojekter i et vanskeligt dansk marked", som Bygherreforeningen netop har gennemført med støtte fra Realdania.

Store udfordringer

"Vi repræsenterer udbyderne bag de store projekter, og vi kan se ganske store udfordringer for bygherrerne i de kommende år, fordi entreprenørerne ikke har kapacitet til at klare den store efterspørgsel," lyder det fra Henrik Lindved Bang, der er direktør i Bygherreforeningen.

Udfordringen skyldes bl.a., at de milliarddyre projekter bliver mere og mere komplekse. Det stiller store krav til styringen af projekterne.

"Det er det, de store entreprenører er så gode til. Men de tænker ikke så meget på vækst, men mere på indtjening," siger Henrik Lindved Bang.

Svært at flytte kapacitet

Analysen peger bl.a. på, at mange af entreprenører har specialiseret sig inden for enten byggeri eller anlæg. Det betyder, at entreprenørerne ikke pludselig er i stand til at flytte ressourcer fra det ene delmarked til det andet.

Samtidig er der også stigende efterspørgsel inden for anlæg, så entreprenørerne heller ikke har ledig kapacitet der.

Når de store entreprenør ikke har ledig kapacitet, må bygherrerne i højere grad inddrage mindre og mellemstore entreprenører samt udenlandske firmaer.

"Her hæmmes vi ofte af EU's udbudsregler, der efter vores mening mangler fleksibilitet, fordi de håndhæves for rigidt. Men samtidig skal bygherrerne også tænke over at justere deres udbud, så de i højere grad sigter mod både de mindre og de mellemstore entreprenører - og de udenlandske firmaer," siger Henrik Lindved Bang.

Firmaer tænker mere på risiko

Et middel til det er bedre dialog mellem parterne tidligt i fasen.

"Vi oplever, at entreprenørerne er blevet mindre risikovillige. Der bliver i en prækvalifikation typisk udvalgt fem firmaer til at byde på opgaven. Men når entreprenører så har regnet på opgaverne, ser vi ofte, at flere trækker sig, så vi måske kun står tilbage med to bud. Det betyder mindre konkurrence og højere priser," forklarer Henrik Lindved Bang.

Han mener, at bygherrerne og entreprenører tidligere i dialogen skal finde ud af, hvad det er, som entreprenørerne ser som risikofyldt.

"Det kunne måske være nogle jordbundsforhold, der kunne afklares med flere boringer. Men det er kun ét eksempel på risici," tilføjer Henrik Lindved Bang.

Mere fokus på delprojekter

Samtidig mener han, at bygherrerne i højere grad skal tænke i delprojekter og underentrepriser, som nogle af de mindre entreprenører kan byde på.

"Men det stiller så ekstra krav til, at man gør sig klart, hvad den enkelte entreprenør kan magte. Samtidig stiller det ekstra krav til styringen af hele projektet, og så er vi tilbage ved de store entreprenører, som traditionelt magter den sidste opgave," siger Henrik Lindved Bang.

Hjælp til udenlandske firmaer

Han mener også, at bygherrerne bør tænke mere på at benytte udenlandske firmaer til en del af opgaverne.

"Mange udenlandske firmaer undlader at byde på opgaver i Danmark, fordi de er usikre på de gældende regler. Derfor skal firmaerne have hjælp til at forstå dansk lovgivning, arbejdsmarkedsforhold og danske standarder. Derfor bør alle udbydere også overveje at udarbejde udbudsmaterialet på engelsk og ikke kun på dansk," siger Henrik Lindved Bang.

Desuden opfordrer han bygherrerne til at skabe synlighed om projekterne, så flere firmaer får mulighed for at byde ind på opgaverne.

Fem anbefalinger

Analysen fra Bygherreforeningen munder ud i fem anbefalinger:

Om udbud:

På grund af et meget differentieret marked har de fleste bygherrer svært ved at lave en udbudstrategi på tilstrækkeligt kvalificeret niveau. Men en udbudstrategi skal være specifik for at tage hensyn til kompetencer og delydelser, der er behov for i det enkelte projekt.

Om risiko:

Der skal mere fokus på risikoledelse og -styring, og det kan bygherrerne selv tage initiativ til med egne analyser.

Om synlighed:

For at potentielle bydende kan planlægge såvel kapacitet som tilbudsindsats giver det god mening for bygherrerne at synliggøre deres kommende projekter i en offentlig tilgængelig pipeline.

Om sprog:

Kommuniker internationalt for sprog er et oplagt og vigtigt område at sætte ind på for at tiltrække udenlandske firmaer. Tilbyd udbudsmateriale og standarder på engelsk.

Om kompetencer:

Det er vigtigt at opruste kompetencer for at kunne håndtere udfordringer i de store projekter. Det gælder bl.a. budgettering, tidsplanlægning og risikostyring.

BRANCHENYT
Læs også