Frit slag for at opkræve pensionsskat

Først otte uger efter at have opkrævet skatten, har pensionskunder krav på en opgørelse.

Folk med pensionsopsparing har reelt ingen muligheder for at tjekke, om skatten på afkast er korrekt. Foto: Colourbox

Danskere med en pensionsordning skal holde ekstra godt øje med den omkring den 22. januar hvert år. Den dato opkræves skatten af pensionsafkastet, den såkaldte PAL-skat, men vi har ikke krav på at få en opgørelse eller dokumentation på det tidspunkt.

Først otte uger efter skal vi have en opgørelse, og det betyder, at der er en risiko for at have overtræk og dermed betale strafrente i den periode. Det fremgår af en ny afgørelse fra Pengeinstitutankenævnet.

Otte uger at løbe på

Ankenævnet slår nemlig fast, at så længe banker og pensionsselskaber overholder loven, er der ingen problemer. Og i lovens paragraf 22 hedder det bl.a.:

PAL-skat
  • PAL-skatten opkræves en gang om året. Der er tale om skat af pensionsafkast, og satsen er 15,3 pct.
  • Hvis man et år har haft et afkast på 20.000 kr., skal der altså betales 3.060 kr. i skat.
  • Hvis man enkelte år har haft negativt afkast, sker der en modregning.
  • Det specielle er dog, at man ikke får nogen opgørelse fra Skat. Opkrævningen er udelukkende et mellemværende mellem Skat og det pensionsselskab eller bank, man har pensionen i.
  • Det kan betyde, at pensionsopsparere i visse tilfælde ikke har penge nok på kontoen til at betale skatten. Man kan ikke tvinges til at sælge værdipapirer for at betale skatten. Men så længe kontoen er i minus, skal man betale en rente til banken/pensionsselskabet.

"Pengeinstituttet m.v. skal senest otte uger efter skattens betaling underrette den skattepligtige om skattebeløbet efter regler, der fastsættes af skatteministeren. Er kontoen overtrukket, skal den pensionsberettigede samtidig have underretning fra pengeinstituttet m.v. om, med hvilket beløb kontoen er overtrukket."

Af loven fremgår det også, at "pengeinstituttet m.v. skal hæve beløbet, selv om der ikke måtte være dækning på den kontantkonto, der er knyttet til et værdipapirdepot."

Overtræksrente på 6,5 pct.

Sagen drejer sig om en kunde, der i begyndelsen af 2014 har flere pensionsordninger i Sydbank. I januar afregner Sydbank helt efter loven PAL-skatten med skattemyndighederne. Undervejs har kunden været i dialog med banken og solgt værdipapirer til dækning af PAL-skatten på en arbejdsgiveradministreret pension og overført kontanter til en privat pension.

Alt dette sker den 17. januar. Den 20. januar modtager han så et brev fra Sydbank, der fortæller, at der mangler 2.109,57 kr. på en kapitalpension. Samtidig får han at vide, at hvis ikke han finder pengene, vil banken beregne sig en overtræksrente på 6,5 pct. fra 1. februar.

I mellemtiden har kunden flyttet sine pensionsordninger, og han henvender sig til Pengeinstitutankenævnet, fordi han mener, at Sydbank skal varsle ham, før banken trækker penge fra hans pensionskonti.

Får ingen opgørelse

Kunden vil se, hvordan skatten er opgjort, for at tjekke, om den er korrekt beregnet. Det vil Sydbank ikke gå med til.

Til Pengeinstitutankenævnet beklager Sydbank, at kunden ikke har modtaget en specifikation over skatten, men banken har levet op til loven.

Og det er helt o.k., fastslår Pengeinstitutankenævnet. Afgørende er, at banken har sendt pengene videre til Skat. Kunden har ikke krav på en opgørelse, før otte uger efter at dette er sket.

Den nu tidligere Sydbank-kunde får derfor ikke medhold.

BRANCHENYT
Læs også