Særlige regler for p-anlæg

Ejendomme og skat: Parkeringsanlæg er omfattet af særlige skatte- og momsregler, der er værd at kende, når man anlægger, udlejer eller sælger parkeringsanlæg.

Salg af parkeringsanlæg behandles på samme måde som salg af andre typer af ejendomme.  Arkivfoto Arkivfoto: Ole Lind.

Både for ejere og lejere af erhvervsejendomme er parkeringsforholdene af stor betydning, og gode og effektive parkeringsløsninger kan være med til at øge værdien af en ejendom. Samtidig er opførelse, udlejning og drift af parkeringspladser og -huse i dag blevet til et selvstændigt forretningsområde. Når man anlægger, udlejer eller sælger parkeringspladser, skal man imidlertid være opmærksom på de skatte- og afgiftsregler, der gælder for parkering.

Skattemæssigt kan man afskrive på visse bygninger, der benyttes erhvervsmæssigt. Det gælder også parkeringshuse og garager. Som noget særligt for garager gælder, at man også kan afskrive på dem, selv om de ligger i tilknytning til ikke-afskrivningsberettigede bygninger – for eksempel kontorer – og tjener den virksomhed, som drives fra disse bygninger. Der kan også afskrives på udgifter til anlæg af parkeringspladser. Derimod kan der ikke afskrives på udgifter til køb af en grund, heller ikke selv om den anvendes til parkering...

Læs også
Top job