Nets tjener kassen på betalingsservice

Markedet for betalingsservice kunne fungere bedre, konkluderer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i analyse.

Ifølge Agnete Gersing, direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, kan det være værd at overveje fordele og ulemper ved at regulere yderligere på betalingsservice som Nets står bag. Foto: Hans Søndergaard

Fakta

Stort set alle danske husstande bruger Betalingsservice, men stordriftsfordelene kommer kun Nets til gode.

  • 95 procent af de danske husstande bruger Betalingsservice til at betale regninger på nettet gennem deres bank.
  • Det er en god forretning. Nets’ har i perioden 2003-2012 mere end fordoblet resultatet før skat på Betalingsservice.
  • Prisen for at bruge Betalingsservice er ikke faldet trods et stigende antal transaktioner. Den gennemsnitlige pris per betaling til Nets har været nogenlunde konstant i perioden 2003-2012 og udgjorde 4,32 - 6,00 kroner i 2012.
  • I samme periode er antallet af transaktioner steget med 40 procent, mens de reelle omkostninger per transaktion er faldet med 10-30 procent.
  • Nets har således stordriftsfordele i forbindelse med håndteringen af Betalingsservice, men det har altså ikke givet sig udslag i lavere priser.
  • Indtil nu har Nets’ betaling til pengeinstitutterne udgjort den største omkostningspost ved Betalingsservice og er fortsat stigende. Betalingen er steget med over 40-60 procent i perioden 2003-2012.
  • Men bankerne har solgt Nets og dermed Betalingsservice fra.
  • Tidligere blev Nets ejet af 186 danske og norske pengeinstitutter og Danmarks Nationalbank, men i marts underskrev de amerikanske kapitalfonde Advent International og Bain Capital sammen med danske ATP en købsaftale på 17 milliarder kroner. Salget ventes at falde på plads i andet kvartal 2014.

Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Bankernes stordriftsfordele ved Betalingsservice kommer ikke forbrugerne til gode. Det konkluderer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i en ny analyse af Betalingsservice, som drives af bankerne gennem Nets.

- Næsten alle danske husstande benytter jævnligt Betalingsservice. Derfor er det vigtigt, at uhensigtsmæssigheder ikke forhindrer, at Nets' lavere omkostninger kommer både virksomhederne og forbrugerne til gode, siger direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Agnete Gersing, i en pressemeddelelse.

- Der er klare tegn på, at markedet kunne fungere bedre til forbrugernes fordel. Det kan være værd at overveje fordele og ulemper ved yderligere regulering, tilføjer hun.

Høj overskudsgrad

Omkostninger i Nets faldt fra 2003 til 2012 med mellem 10 og 30 procent i takt med, at antallet af betalinger via Betalingsservice steg med cirka 40 procent. Samtidig er Nets' indtjening fra Betalingsservice mere end fordoblet.

Mellem 2009-2012 har bankerne tjent 20 procent mere på Nets. Det giver Nets en overskudsgrad på området, der er betydeligt højere end gennemsnittet for såkaldt "private byerhverv".

- Vores analyse viser, at Nets fortsat genererer store overskud fra Betalingsservice. Og at der har været plads til at øge Nets' betaling til bankerne markant, siger Agnete Gersing.

- Flere betalinger går igennem Betalingsservice, og Nets' omkostninger er faldet, men det er ikke kommet forbrugerne til gode, tilføjer hun.

95 procent af de danske husstande betaler regninger gennem Betalingsservice.

Analysen "Betalingsservice" er resultatet af et politisk ønske om en opfølgning på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens analyse af samme område fra 2011.

Læs også
Top job