Roblon fastholder forventningerne

Roblon, som producerer fiberoptiske kabler, har aflagt regnskab for sit forskudte første halvår, som dækker perioden 1. november 2012 - 30. april 2013, hvor forventningerne bliver fastholdt.

Roblons omsætning faldt i første halvår til 124,8 mio. kr. mod 115,1 mio. kr. sidste år og på niveau med det forventede ved årets start. Driftsresultatet blev på 22,2 mio. kr. i forhold til 17,5 mio. kr. EBIT-margin er på 17,8 pct. mod 15,2 pct. sidste år.

Selskabet skriver, at omsætningen for produktgruppeområderne er i hovedtræk som forventet. Områderne "kabelmaterialer/kabelmaskiner" og "TWM" lidt større end forventet, og området "offshore" mindre end forventet.

Roblon ændrer ikke i forventningerne til omsætning og indtjening, hvorfor der fortsat ventes en omsætning i størrelsesordenen 250-275 mio. kr., og et resultat før skat i størrelsesordenen 35-45 mio. kr. for regnskabsåret 2013/14.

Læs også
Top job