Danske Bank: Opsvinget er kommet

Danske Bank erklærer, at opsvinget er kommet til Danmark.

Cheføkonom i Danske Bank, Steen Bocian . Foto: Lars Krabbe

Det fremgår af bankens seneste prognose for dansk økonomi.

- Dansk økonomi er kommet godt fra start i det nye år og voksede med 0,9 pct. i 1. kvartal. Pæne nøgletal i 2. kvartal indikerer, at fremgangen vil fortsætte, og vi tør nu godt kalde det et egentligt opsving, skriver cheføkonom Steen Bocian i analysen.

Skønnet for væksten er uændret i forhold til den tidligere prognose fra marts. Der skønnes en vækst i BNP på 1,5 pct. i år stigende til 2,0 pct. næste år.

Privatforbrug bærer væksten

Banken skønner, at væksten i år vil være drevet af en kombination af privat forbrug og eksport.

- Især det private forbrug kan overraske positivt, da forbrugertilliden ikke har været højere siden januar 2007 og stort set ikke har været højere selv i gode tider, fremhæves det.

Skønnet for privatforbruget er opjusteret. Der ventes en vækst i år på 1,6 pct. og 1,7 pct. i 2015. Det skal sammenholdes med bankens skøn i marts på 1,1 pct. og 1,5 pct.

Beskæftigelsen overrasker

En af de positive overraskelser i dansk økonomi er, at beskæftigelsen klarer sig bedre end ventet.

- I løbet af 2013 steg den samlede beskæftigelse med 23.000 personer, selvom væksten var beskeden. I 1. kvartal i år steg den samlede beskæftigelse med 7000, hvilket var over forventning, skriver Steen Bocian.

Han venter, at der fra slutningen af 2013 og frem til slutningen af 2015 vil komme 25.000 flere i beskæftigelse.

Bruttoledigheden venter han falder til 132.000 i år og 123.000 året efter. I marts lød skønnet på henholdsvis 145.000 og 140.000.

Inflation sendt ned af fødevarer

Inflationen har i år været lavere end ventet.

Der forklarer cheføkonomen med, at fødevarepriserne er faldet.

- Selvom lønstigningstakterne er små, betyder den lave inflation, at reallønnen vokser, fremhæver han videre.

Skønnet for inflationen er også sænket i forhold til marts-prognosen og lyder nu på 0,7 pct. i år og 1,4 pct. næste år. I marts var skønnet 1,0 og 1,5 pct.

BRANCHENYT
Læs også