Danish Crown freder slagteri - men lukker et andet

Slagterikoncernen har fundet en løsning for Skærbæk og Sæby.

Arkivfoto: Janus Engel

Efter næsten et halvt års forhandlinger er der nu fundet en løsning for Danish Crowns so-slagteri i Skærbæk. Aftalen betyder, at alle Danish Crowns slagtninger af søer i Jylland fremover vil ske i Skærbæk. Det betyder, at so-afdelingen på slagteriet Sæby indstilles til lukning.

På so-slagteriet i Skærbæk er der ved fælles indsats fundet omfattende effektiviseringer og besparelser, som betyder, at de 85 medarbejderes arbejdsplads fortsætter. Som et led i aftalen har Danish Crown forpligtet sig til at foretage en række investeringer. Samlet giver rationaliseringen en årlig besparelse på cirka 15 mio. kr.

Svineslagteriet i Sæby har hidtil haft en mindre andel af so-slagtningerne, og de indstilles i forbindelse med den øgede effektivisering til flytning til so-slagteriet i Skærbæk. Lukningen af so-afdelingen i Sæby vil berøre 29 medarbejdere, som bliver omfattet af reglerne for virksomhedslukning.

- Vi forventer at kunne tilbyde langt de fleste medarbejdere andet arbejde på slagteriet i forbindelse med naturlig afgang, men der kan forekomme kortere ledighedsperioder, fortæller CEO for DC Pork Jesper Friis.

Slagteriet i Sæby slagter i dag 48.000 svin om ugen og har 800 medarbejdere.

Markedet for so-slagtninger i Danmark er forholdsvis begrænset, og derfor har det været en udfordring at få tilført tilstrækkeligt mange søer til at sikre en effektiv og rentabel drift af slagteriet i Skærbæk. En af vejene til at udnytte kapaciteten i Skærbæk bedre er at samle alle Danish Crowns so-slagtninger på slagteriet i Skærbæk. Dog fortsætter so-slagtningerne på Bornholm.

Soslagteriet i Skærbæk slagter årligt 240.000 søer, mens der i Sæby slagtes cirka 90.000.

BRANCHENYT
Læs også