Flügger-regnskab viser markant fremgang

Malervareselskabet Flügger viser betragtelig fremgang på bundlinjen i det netop afsluttede regnskabsår.

Torsdag morgen aflagde Flügger regnskab for regnskabsåret 2013/2014. Foto: Mathias Christensen

Det er blandt andet sket, fordi selskabet kun skal betale 13 pct. i skat mod 23 pct. sidste år.

- Årets lave skatteprocent skyldes, at Norge, Polen og Kina i modsætning til foregående år tjener penge og kan indtægtsføre foregående års hensættelser, forklarer ledelsen i den meddelelse, der ledsager regnskabet.

Driftsresultatet (EBIT) er steget til 88 mio. kr. fra 68 mio. kr.

Aktionærerne får også gavn af fremgangen, idet selskabet foreslår at hæve udbyttet til 13 kr. pr. aktie mod 9 kr. sidste år.

Selskabet venter, at den positive resultatudvikling vil fortsætte. Flügger regner med en omsætning på knap 2 mia. kr. i det nye forretningsår 2014/15 mod de 1924 mio. kr., der blev nået i 2013/14. Selskabet satser på organisk vækst, fremgår det af årsrapporten.

Det primære driftsresultat EBIT ventes at stige til 100-120 mio. kr.

- Vi har forudsat, at aktuelle valutakurser samt råvarepriser vil blive stabiliseret på aktuelt niveau, samt at den globale økonomiske situation ikke vil påvirke markedsbetingelserne for Flügger i 2014/15, skriver selskabet.

Tabel for Flügger for regnskabsåret 2013/2014:

Mio. kr.

2013/2014

2012/2013

Nettoomsætning

1.924,3

1.873,6

Bruttoresultat

1.036,1

1.001,3

EBIT

88,1

68,2

Resultat før skat

86,6

64

Nettoresultat

75,7

49

BRANCHENYT
Læs også