Er dyrt mand til mand-lån på vej ud?

Selskab bag kritiseret lån har fået to måneder til at leve op til finansielle regler.

Man kan låne op til 5.000 kr. hos Trustbuddy. Betaler man ikke tilbage inden 14 dage, løber der omkostninger på. Screendump

Kun pengeinstitutter, der er godkendt, må drive finansiel virksomhed i Danmark.

Det har Finanstilsynet slået fast i en afgørelse, hvor långiverselskabet Trustbuddy, der formidler lån mellem personer (såkaldte peer-to-peer-lån), er blevet påbudt inden den 23. august at bringe "virksomheden i overensstemmelse med reglerne."

Lykkes det ikke, skal Trustbuddy stoppe med sine nuværende aktiviter.

Kræver tilladelse

Selskabet begyndte i 2012 at udbyde en tjeneste, hvor personer kan låne penge af hinanden.

Afgørelse
  • Finanstilsynet finder, at TrustBuddy AB (herefter ”TrustBuddy”) i Danmark udøver virksomhed, som består i fra offentligheden at modtage indlån, der skal tilbagebetales samt i at yde lån for egen regning.
  • I henhold til § 7, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed kræver udøvelsen af sådan virksomhed tilladelse som pengeinstitut, og i medfør at § 7, stk. 3 og 4, i lov om finansiel virksomhed har pengeinstitutter m.fl. eneret til at modtage indlån og eneret til ved henvendelse til offentligheden at tilbyde sig som modtagere af indlån.
  • Finanstilsynet vurderer dermed, at TrustBuddy overtræder § 7, stk. 1, 3 og 4, i lov om finansiel virksomhed.
  • Finanstilsynet påbyder derfor TrustBuddy snarest muligt og senest inden den 23. august 2014 at bringe TrustBuddys virksomhed i overensstemmelse med reglerne.
  • Afgørelsen har været forelagt Det Finansielle Råd.
Kilde: Finanstilsynet

Det fungerer sådan, at långiver får en imponerende rente på 12 pct. af det beløb, som stilles til rådighed, mens låntager, der kan låne op til 5.000 kr., til gengæld kan komme til at betale en ganske høj rente.

Ifølge Finanstilsynet er der tale om bankvirksomhed, og det kræver en tilladelse, som Trustbuddy ikke har. Eksempelvis fordi man ikke lever op til kapitalkravene til bankvirksomheder.

Kritiseret produkt

Trustbuddy har tidligere været genstand for kritik, fordi det kan blive en særdeles dyr affære for både låntagere og långivere.

Der er nemlig ingen garanti for, at långiver får alle sine penge tilbage.

Heller ikke låntagere slipper nødvendigvis billigt. Man undgår ganske vist gebyr- og rentetilskrivninger, hvis man kan betale de op til 5.000 kr. tilbage inden for 14 dage efter, at lånet er optaget.

Høje omkostninger

Kan man ikke det, begynder taxameteret for alvor at tikke.

Låner man eksempelvis 5.000 kr. i 30 dage, så løber den årlige omkostning i procent (ÅOP) op i knap 734 pct. Der løber således omkostninger for 970 kr. på lånet fordelt som 370 kr. i oprettelsesgebyr og 600 kr. i renteudgifter. I det mest ekstreme tilfælde kan man havne med en ÅOP på mere end 5.000 pct.

Modellen fik i 2012 flere pengekyndige til at advare kraftigt mod den type af lån.

"Man skal på ingen måde bruge det her. Hverken långiver eller låntager ved, hvad de går ind til. Du kan komme til at betale meget i rente, og omvendt kan dine penge være væk i morgen, hvis du er långiver," sagde Kim Valentin fra Finanshuset Fredensborg eksempelvis til 24timer.

Stammer fra Sverige

I et skriftligt svar til epn.dk forholder Trustbuddy sig ikke konkret til den aktuelle afgørelse fra det danske tilsyn. Man glæder sig dog over den øgede regulering af markedet.

"Det er vores klare opfattelse, at det ikke vil have en negativ effekt på det danske marked," skriver adm. direktør Jans B. Glasø.

Trustbuddy stammer fra Sverige, men har bredt sin forretningsmodel til Norge, Finland, Spanien og Polen foruden Danmark.

BRANCHENYT
Læs også