Handler med egen virksomhed – værdiansættelse af bil

Østre Landsret har i en nylig dom givet Skatteministeriet medhold i en sag vedrørende værdiansættelse af en bil.

Ved salg af f.eks. en bil skal der anvendes priser og vilkår, som er i overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået, hvis salget var sket mellem uafhængige parter. Foto: Gregers Overvad

Et selskab erhvervede en bil for 818.657 kr. og seks måneder senere blev den videresolgt til selskabets hovedanpartshaver for 500.000 kr. Skattemyndighederne fastsatte skønsmæssigt bilens handelsværdi til 700.000 kr. og forhøjede således hovedanpartshaverens skattemæssige indkomstgrundlag med differencen på 200.000 kr. som maskeret udlodning. Landsretten fandt, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte skattemyndighedernes skøn.

Ved handelsmæssige transaktioner mellem interesseforbundne parter skal der anvendes priser og vilkår, som er i overensstemmelse med, hvad der kunne være opnået, hvis transaktionen var afsluttet mellem uafhængige parter...

BRANCHENYT
Læs også