Nu bliver det nemmere at rekruttere udlændinge

Kun Enhedslisten er utilfreds med aftale, der skal tiltrække flere højtuddannede specialister fra udlandet.

Fakta

Lempelser:

  • Virksomhederne får mulighed for at benytte sig af en fast track-ordning, hvor de hurtigt og let kan ansætte de internationale nøglemedarbejdere og forskere, de har brug for.
  • Forskerskatteordningen lempes ved at nedsætte det månedlige vederlagskrav for nøglemedarbejdere med 10.000 kroner.
  • Der bliver som et treårigt forsøg indført en ny ordning "Start-up Denmark" for iværksættere fra tredjelande, der gerne vil starte selvstændig erhvervsvirksomhed i Danmark.
  • Udenlandske forskere får lettere adgang til Danmark. Det betyder for eksempel, at forskere får mulighed for at arbejde delvist i Danmark og i udlandet, og at deres opholdstilladelse ikke bortfalder ved udrejse i længere perioder.

Stramninger:

  • Greencardordningen strammes op, så den understøtter virksomhedernes behov for højtkvalificeret arbejdskraft. Pointsystemet bliver ændret, så det i højere grad sikres, at ansøgere har de rette kvalifikationer.
  • Der er sket en markant stigning af sager om ulovlig beskæftigelse. Derfor vil bøderne blive forhøjet for arbejdsgivere, der overtræder reglerne.
  • Kriterierne for at få opholdstilladelse skal gøres mere tydelige, og adgangen til stillinger, der ikke er præget af højt kvalifikationsniveau, begrænses.
  • Udenlandske praktikanter, der kommer til Danmark, skal have et reelt uddannelsesmæssigt sigte med deres ophold. Derfor målrettes praktikantordningen, så der stilles større krav til blandt andet sprog, uddannelsessammenhæng og praktikopholdets varighed.
  • Kontrollen øges, så det sikres, at virksomheder med udenlandske medarbejdere og studerende, overholder de danske regler.

Kilde: Beskæftigelsesministeriet

Folketingets partier minus Enhedslisten nåede torsdag aften til enighed om en aftale, der skal skaffe kvalificeret udenlandsk arbejdskraft til Danmark.

Som led i aftalen lempes den såkaldte forskerskatteordning, ligesom udenlandske medarbejdere og deres familier eksempelvis kan få tildelt administrative CPR-numre, så de hurtigere kan få skattekort og oprette en lønkonto.

Desuden sættes der med aftalen ind over for den markante stigning af sager om ulovlig beskæftigelse gennem forhøjede bøder for arbejdsgivere, der overtræder reglerne.

- Jeg er rigtig glad for denne reform, der grundlæggende vil styrke vores virksomheder og deres muligheder for at hente de dygtigste medarbejdere til landet. Vi ved, at det også vil bidrage til vækst og danske arbejdspladser, siger beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S).

Mere kontrol

Kontrollen med virksomheder, der har udenlandske medarbejdere og studerende, bliver øget for at sikre, at virksomhederne overholder reglerne. Desuden bliver adgangen til stillinger, der ikke kræver et højt kvalifikationsniveau, begrænset.

Samtidig indebærer aftalen, at virksomheder i Danmark får mulighed for at benytte sig af en fast track-ordning, så de let og hurtigt kan rekruttere højtkvalificerede medarbejdere.

EL: Forkert lokkemiddel

Enhedslisten var ene om at stemme mod aftalen.

- Det er i orden at gøre det nemmere for virksomhederne at rekruttere højt uddannet arbejdskraft, hvor der virkelig er mangel på eksperter. Men det er helt ude i hampen at lokke dem hertil med voldsomme skattelettelser. Det er en hån mod de arbejdsløse og langtidssyge, der i disse år må se deres indkomst blive skåret drastisk ned, siger partiets ordfører for indsats mod social dumping, Finn Sørensen.

BRANCHENYT
Læs også