Direktør: Ingen garanttab i fusion

Garanterne i Vistoft Sparekasse får deres penge igen, forsikrer direktør i Sparekassen Djursland.

Arkivfoto: Rasmus Flindt Pedersen

Den solvensudfordrede Vistoft Sparekasse har fundet en løsning på sine problemer. Sparekassen fusionerer med Sparekassen Djursland og sikrer sig dermed overlevelse.

Direktør i Sparekassen Djursland Peter Lading Sørensen slår fast, at ingen garanter fra Vistoft kommer til at lide tab. De bliver i stedet tilbudt at veksle indskuddene til garantkapital i Sparekassen Djursland medio august. I Djursland er der ikke lukket for garantudbetalinger, så de nye kunder kan omgående hæve deres garantkapital, hvis de skulle have fået nok af at være garanter.

"Fusionen kommer til at koste os lidt nu og her, fordi vi vælger at dække for garanterne. Det gør vi jo mest af politiske hensyn, og der er lidt at dække. Men vi er fuldstændig sikre på, at det her bliver en god forretning inden for halvandet til to år," siger Peter Lading Sørensen til FinansWatch.

Der er garantkapital for 13 mio. kr. i Vistoft.

Siden Vistofts besøg fra Finanstilsynet afslørede, at der manglede kapital i sparekassen, har en fusion været blandt de mulige løsninger. Både Vistoft og Sparekassen Djursland har offentligt udtrykt interesse for en dialog, men fra Djurslands side valgte man i første omgang at give Vistoft plads til at afsøge andre muligheder, siger Peter Lading Sørensen.

"Så henvendte de sig igen, og så har vi lavet en grundig due dilligence med vores rådgiver fra PwC, fordi vi skulle være helt sikre på, at det ville blive en god forretning," siger han.

Der skal blandt andet høstes syngergier. Det sker ved at sammenlægge to filialer, lige som der skal være færre medarbejdere. Det sker gennem naturlig afgang og interne omrokeringer. Blandt andet har direktør i Vistoft Sparekasse Mona Thomassen valgt en pensionering.

Det mest interessante for Sparekassen Djursland er dog de 120 mio. kr., som Vistoft har i udlån.

"Lige nu er det meget svært at låne penge ud, og vi kæmper for bare at holde os i nul. Så 120 mio. kr. i udlån er selvfølgelig meget interessant - også selv om noget af udlånet så ikke er i så god stand," siger Peter Lading Sørensen.

Han hæfter sig ved, at Vistoft ikke er kommet i solvensproblemer på grund af stærkt spekulative forretninger, som man har set i tidligere bankkrak. Vistofts problemer stammer fra privatkunder, som har været højt gearet.

"Der er næsten kun privatkunder i Vistoft. Det er den helt almindelige udvikling i boligpriserne, som har givet problemer. Der er lånt ud til dyre ejendomme med nogle høje gældsgearinger for private, og så er man blevet ramt af faldet i boligpriserne blandt andet på Mols," siger direktøren.

BRANCHENYT
Læs også