15.000 pendlere kan få højere fradrag

Højere kørselsfradrag kan gøre udkantskommuner mere attraktive, mener økonom.

15.000 pendlere fra såkaldte udkantskommuner kan se frem til at få lidt flere penge til rådighed hver måned, hvis vækstpakken gennemføres med en udvidelse i antallet af kommuner.

Det viser beregninger fra Nykredit, hvor forbrugerøkonom Johan Juul-Jensen har regnet sig frem til, at yderligere seks kommuner kan komme ind under betegnelsen udkantskommuner. Det vil være Vordingborg, Aabenraa, Nyborg, Odsherred, Sønderborg og Slagelse.

Udkantskommuner

De skattemæssige udkantskommuner er i dag:

 • Bornholm
 • Brønderslev
 • Faaborg-Midtfyn
 • Frederikshavn
 • Guldborgsund
 • Hjørring
 • Langeland
 • Lolland
 • Læsø
 • Morsø
 • Norddjurs
 • Samsø
 • Svendborg
 • Tønder
 • Vesthimmerland
 • Ærø.

Kilder: Danmarks Statistik, Skatteministeriet og Nykredit

Mere luft i økonomien

"Pendlere, der har mere end 60 kilometer til arbejde, kan se frem til at få mere luft i økonomien, og samtidig kan det gøre det lidt mere attraktivt at bo eller bosætte sig i yderområderne," siger Johan Juul-Jensen.

I sine beregninger er han gået ud fra de gældende kriterier for at blive defineret som en udkantskommune og fundet frem til, at de seks ovennævnte kommuner vil opfylde betingelserne.

"Skitsen for vækstpakken åbner for en udvidelse af antallet af udkantskommuner, og så har jeg set på, hvilke kommuner, der kan komme i betragtning," forklarer Johan Juul-Jensen.

Langt til arbejde

Ved den seneste opgørelse blev en udkantskommune defineret som en kommune, hvor lønningerne ligger mere end 10 pct. under landsgennemsnittet, og hvor befolkningstilvæksten enten er negativ eller under det halve af landsgennemsnittet.

"Samtidig er de blandt de kommuner, hvor folk har længst til arbejde. I Vordingborg er den gennemsnitlige pendlerafstand således mere end 60 pct. højere end landet som helhed," tilføjer Johan Juul-Jensen.

Forhøjet kørselsfradrag

Pendlere fra de såkaldte skattemæssige udkantskommuner får et højere kørselsfradrag. Taksten for kørselsfradrag er i dag på 2,10 kr. per kilometer, hvis man pendler mere end 24 km om dagen. Men taksten nedsættes til 1,10 kr. for km ud over 120.

Pendlere fra udkantskommuner får derimod den høje takst på 2,10 kr. for alle km udover de første 24.

Og det vil eksempelvis kunne give pendlere fra Vordingborg flere penge til rådighed hver måned.

500 kr. mere per måned

"Hvis man bor i Vordingborg og arbejder i København, får man i dag et kørselsfradrag for cirka 5.140 kr. om måneden. Men hvis kommunen får status af udkantskommune, vil fradraget stig til 6.650 kr. Det er en stigning på mere end 1.500 kr. om måneden. Det svarer til cirka 500 kr. efter skat," forklarer Johan Juul-Jensen.

Kørselsfradraget er nemlig et såkaldt ligningsmæssigt fradrag, der er cirka en tredjedel værd efter skat.

"Det er måske ikke det store beløb. Men det er nok til, at folk vil kunne mærke det. Da ejerboligerne også er billigere i disse områder, kan det gøre det lidt mere attraktivt at bo der. Ordet udkantskommune har en lidt negativ klang, men et højere kørselsfradrag kan både gøre det lidt mere attraktivt at blive boende og måske også at flytte til kommunen," siger Johan Juul-Jensen.

Fyld bilen op

For at få mere ud af kørselsfradraget anbefaler han pendlere at etablere en kørselsordning, hvor man deles om brændstofudgifterne.

"Kørselsfradraget er uafhængigt af transportformen. Det kan som tommelfingerregel dække udgifterne til et månedskort til tog, mens det næppe dækker de reelle udgifter ved at have bil. Men en kørselsordning kan give et bidrag, fordi alle betaler til benzinen, og alle i bilen får hver sit fradrag," tilføjer Johan Juul-Jensen.

BRANCHENYT
Læs også