Banker scorer kassen når vi flytter

Det koster 200 kr. at flytte en aktie fra en bank til en anden, selv om overførslen foregår elektronisk.

Mange danskere har kastet deres sparepenge ud på de internationale aktiemarkeder. Men det er dyrt, hvis man skal flytte sine udenlandske aktier fra et depot til et andet.

10.885 kr. Så meget kostede det for en kunde i Spar Nord Bank at flytte sine værdipapirer til en anden bank.

Værdipapirer registreres som fondskoder, og denne kunde havde en dansk fondskode samt 18 udenlandske.

Men når priserne kan findes i bankernes prislister, er der ikke noget at gøre, viser en ny afgørelse fra Pengeinstitutankenævnet. Afgørelsen er dog ikke enstemmig.

Anbefaler lavere gebyr

Rent faktisk anbefalede et mindretal bestående af de to forbrugerrepræsentanter, at Spar Nord bør halvere gebyret for at overføre udenlandske aktier til 100 kr. og danske aktier til 50 kr. Det er udsædvanligt, at Pengeinstitutankenævnet er så konkret i sine anbefalinger.

Dyr overførsel
  • Det kan koste 200 kr. at overføre en udenlandsk aktie og 100 kr. at overføre en dansk aktie til et andet depot.
  • Den pris er o.k.,mener et flertal i Pengeinstitutankenævnet.
  • Eneste mulighed for at undgå at betale gebyret, er, hvis den nye bank vil dække det. Den praksis er ikke usædvanlig for gode kunder.

Men det rokker ikke ved, at kunden kommer til at betale.

Det faldt klageren for brystet, at han skulle betale den store regning, når banken stort set intet arbejde har med at overføre værdipapirerne. Det foregår elektronisk.

"I en tid hvor hovedparten af de daglige aktiviteter udføres elektronisk, er det påfaldende, at banken skønsmæssigt har haft et tidsforbrug svarende til ca. 30 timer (når der regnes med en timeløn på 350 kr.) til at flytte 19 fondskoder til et depot i et andet pengeinstitut," skriver klageren til Pengeinstitutankenævnet.

Bruger meget tid

Men der er ingen nåde hos Spar Nord. For priserne er ikke usædvanlige for branchen, understreger banken i sit svar til ankenævnet.

"Gebyrerne overstiger ikke, hvad der er sædvanligt i branchen, ligesom den samlede størrelse står i rimeligt forhold til det arbejde, der er forbundet med overførslerne," skriver Spar Nord.

Banken understreger, at gebyret er fastsat, så det dækker de omkostninger, der gennemsnitligt er forbundet med overførsel af udenlandske værdipapirer til et andet pengeinstituts udenlandske depotbank.

"Omkostningerne fremkommer blandt andet ved bankens eget arbejde med udtagelsen af papirerne, hvilket foregår manuelt, samt kommunikation med depotbankerne, herunder afsendelse af swiftmeddelelser, som banken afkræves gebyr for," skriver Spar Nord.

Spar Bank Nord henviser derudover til, at gebyrer af denne størrelse for overførsler af danske og udenlandske aktier tidligere er accepteret i Ankenævnets afgørelser.

Ikke usædvanlige

Gebyrer af den størrelse er ikke usædvanlige i branchen, og Spar Nord og dermed andre banker får medhold i at måtte opretholde dem i ankenævnet.

"Vi finder ikke tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at de af Spar Nord Bank opkrævede gebyrer overstiger det rimelige. Særligt vedrørende overførsel af udenlandske aktier lægger vi vægt på det af banken oplyste om det arbejde, der er forbundet med overførsel heraf, hvortil kommer omkostninger til eksterne depotbanker. Vi finder derfor, at det ikke kan pålægges banken at refundere gebyrerne, hverken helt eller delvis," skriver ankenævnet.

Det er derfor en god idé at tjekke prislisten, inden man skifter bank og eventuelt forsøge at få den nye bank til at betale gebyret. Den praksis bliver brugt af flere banker.

BRANCHENYT
Læs også