Vestjysk Bank får fjernet tidsfrist tid til at opfylde solvensbehov

Vestjysk Bank har fået forlænget fristen til at gennemføre den genopretningsplan, der skal bringe bankens faktisk solvens på niveau med dens individuelle solvensbehov.

Foto: Per Folkver

Faktisk har Finanstilsynet meddelt banken, at fristen er forlænget uden tidsbegrænsning, oplyser Vestjysk Bank i en fondsbørsmeddelelse.

De dispositionsbegrænsende påbud, som banken fik pålagt i april, opretholdes, indtil banken lever op til Finanstilsynets krav.

- Banken arbejder fortsat intenst med planens gennemførelse og herunder at opnå diverse myndigheders godkendelse, skriver banken.

Solvensen i Vestjysk Bank faldt i løbet af første kvartal til 10,0 pct. og dermed et stykke under de 10,9 pct., bankens individuelle solvenskrav er opgjort til. Det fik Finanstilsynet til at kræve en genopretningsplan fra banken, hvad banken leverede en uges tid senere.

Banken blev desuden pålagt, at den ikke må betale udbytte eller renter på sin hybride og supplerende kernekapital. Den må hellere ikke påtage sig væsentlige nye risici, for eksempel ved at øge sit udlån eller risikoeksponeringen med mere end 5 pct. De påbud er altså fortsat gældende.

Bankens solvens er faldet, fordi en række kapitalelementer, heriblandt supplerende lånekapital, ikke længere tæller med i opgørelsen, og det er ikke lykkedes den pressede bank at gennemføre tilstrækkelige strukturelle tiltag til at leve op til solvenskravet.

BRANCHENYT
Læs også