Børnecheck ikke så meget værd længere

Regulering af satserne for børnechecken får konsekvenser for mange familier.

Vi er på vej ind i sommerferiesæsonen, og det er snart tid til børnechecken igen. Men den er ikke så meget værd, som den har været. DALHOFF CASPER

Om kort tid kommer børnechecken dumpende midt i den dyre ferietid. Men checken rækker ikke så langt.

Satserne er nemlig blevet reguleret i den såkaldte genopretningsaftale, og det betyder, at børnechecken ikke er så meget værd som tidligere. Priserne er steget mere end værdien af børnechecken, viser beregninger, som Sydbank har foretaget.

Børnecheck

Hvis dit barn er under 15 år, bliver børnechecken udbetalt hvert kvartal. Ydelsen er forudbetalt.

Pengene bliver overført til dig på datoerne nævnt nedenunder. Falder en af datoerne på en helligdag eller i en weekend, bliver pengene udbetalt på hverdagen inden. Næste udbetaling i år er derfor fredag den 18. juli.

  • 20. januar
  • 20. april
  • 20. juli
  • 20. oktober

Børnechecken er blevet beskåret fra 2011 til 2013, så stigningen i satserne har været mindre, end den ellers ville have været. I forhold til 2010 er forbrugerpriserne steget med godt 7 pct. I samme periode er børnechecken dog kun steget med knap 4 pct.

Spist op af inflation

"Det betyder, at de stigninger der har været i børnechecken, er blevet mere end spist op af inflationen. Hvis checken ikke var blevet beskåret, ville den årlige børnepengesats for 0-2-årige have været omkring 900 kr. højere end i dag," siger forbrugerøkonom i Sydbank, Camilla Skovsbo Erichsen.

I 2014 er vi på den anden side af beskæringerne fra genopretningspakken, og satsen er i år steget med cirka 2,4 pct. i forhold 2013. Det er væsentlig mere, end inflationen ligger på lige nu. I maj blev inflationen opgjort til 0,5 pct., og Sydbank forventer, at den vil ligge omkring 1,1 pct. i 2014.

"Børnefamilierne burde dermed føle, at de kommer længere for børnechecken i år. Men det er langt fra alle børnefamilier, der vil opleve det. Indkomstreguleringen, som trådte i kraft 1. januar 2014, betyder, at en del forældre vil opleve, at det beløb, de får udbetalt i børnepenge, falder," siger Camilla Skovsbo Erichsen

Indkomst betyder noget

Indkomstreguleringen betyder, at jo flere penge man tjener, jo mindre kan man få i børnecheck. Og tjener man rigtig meget, får man slet ikke nogen børnecheck.

Det er modtageren af børnechecken, der typisk udbetales til moderen, og ægtefællens indkomst, der har betydning for, hvor meget børnechecken nedtrappes. Summen af den del af hver deres indkomst, som overstiger 712.600 kr. efter arbejdsmarkedsbidrag, vil afgøre, hvor meget.

Et eksempel er en familie, hvor moderen tjener 300.000 kr., mens hendes ægtefælle tjener 812.600 kr.

Stor nedtrapning

Her vil summen af det, de hver især tjener over indkomstgrænsen være 100.000 kr. Det giver en nedtrapning på 2.000 kr. årligt. Har de ét barn på 1 år, vil de i stedet for de 17.616 kr., som de kunne have fået, i stedet få 15.616 kr. årligt i 2014. Det er 1.580 kr., eller 9,2 pct. mindre end børnepengesatsen for 0-2-årige i 2013.

I 2015 stiger satserne for børnechecken med cirka 0,9 pct. Det svarer til, at forældre til et barn på 1 år får godt 150 kr. mere i børnepenge. Men også den vil blive spist op af stigende priser. I 2015 bliver inflationen 1,7 pct., vurderer Sydbank.

Satser for børnechecken

I kr.

2015

Stigning fra 2014

0-2-årige

17.772

156

3-6-årige

14.076

132

7-17-årige

11.076

96

Kilde: Skatteministeriet og Sydbank

Læs også