EU: Genbrug kan skabe 580.000 nye job

EU skal have en cirkulær økonomi, hvor affald hører fortiden til, foreslår EU-Kommissionen.

Foto: Gregers Overvad

EU skal have en cirkulær økonomi, hvor mælkekartoner, cykler og plastikflasker bliver produceret, brugt og ikke smidt ud men genanvendt igen, så ressourcerne ikke kun tager én runde i systemet, men cirkulerer.

Det vil skabe job, gavne miljøet og gøre EU affaldsfrit.

Det mener EU-Kommissionen, som onsdag er kommet med en lovpakke, som stiler mod, at 70 procent af alt husholdningsaffald og 80 procent af emballageaffaldet bliver genanvendt inden udgangen af 2030.

Derudover skal det være slut med at smide affald, som kan genbruges, på lossepladsen fra 2025.

Vi brænder mest af

Disse EU-lande brændte mest affald af i 2012:

* Danmark: 52 procent af husholdningsaffaldet blev brændt af. Danskerne producerede 668 kilo per person.

* Sverige: 52 procent blev brændt af. Svenskerne producerede 462 kilo per person.

* Holland: 49 procent blev brændt af. Hollænderne producerede 551 kilo per person.

* Belgien: 42 procent blev brændt af. Belgierne producerede 456 kilo per person.

* Luxembourg: 36 procent blev brændt af. Luxembourgerne producerede 662 kilo per person.

Affaldsduksene:

Letland producerede mindst affald per person: 301 kilo.

I Tyskland blev 47 procent af affaldet genbrugt - det højeste tal i EU. I Danmark og Sverige lå tallet på 32 procent.

Forslaget vil ifølge kommissionen kunne skabe omkring 580.000 nye job.

Kræver politisk indsats

EU's miljøkommissær, Janez Potocnik, siger, at der skal gøres en politisk indsats for at omstille økonomien til at være cirkulær og udnytte de jobmuligheder, det fører med sig.

- Hvis vi vil være konkurrencedygtige, må vi udnytte vores ressourcer maksimalt. Det indebærer, at vi må genanvende dem, så de kan bruges produktivt igen i stedet for blot at smide dem på lossepladsen, siger Potocnik.

En cirkulær økonomi er et alternativ til den lineære økonomi, hvor man producerer, bruger og smider ud. Den cirkulære model går ud på, at man udnytter ressourcerne så længe som muligt og genbruger dem, så de får et nyt liv igen og igen.

Margrete Auken ikke tilfreds

Forslaget bygger på et eksisterende affaldsdirektiv. EU's medlemslande og EU-Parlamentet skal nu forhandle det på plads.

Margrete Auken, som sidder i miljøudvalget i EU-Parlamentet, er ikke tilfreds endnu.

- I Danmark smider vi (hver dansker, red.) cirka 800 kilo affald ud om året. Det gør os til de mest affaldstunge forbrugere blandt europæerne. For at komme denne nedslående tendens til livs, bør vi i EU få bindende målsætninger for affaldsreduktion, som man har erfaring med i Belgien, siger hun.

Hver dansker producerede 668 kilo husholdningsaffald i 2012, hvilket topper EU's liste. 32 procent af det blev genbrugt. Både Danmark og Sverige brændte 52 procent af affaldet af i 2012 - det højeste tal i EU.

Læs også