Dansk vand er dyrest - men vi bruger mindst

Uden moms og afgifter betaler danskerne kun sjette mest for vand i Europa

Selvom vi i Danmark har den højeste kubikmeterpris på vand i Europa, så ligger prisen før moms og afgifter pr. hustand i Danmark kun nummer seks i Europa, viser nye tal fra vandsektorens brancheorganisation, Danva.

Den gennemsnitlige husstandspris før moms og afgifter er 2.864 kroner om året i Danmark. Det er mindre end f.eks. Tyskland, Storbritannien og Holland. Ifølge kommunikationschef hos Danva, Karsten Bjørno, er det et godt tegn for produktionen af det danske drikkevand og afledning af spildevand.

Udvalgte vandpriser

Vandpriser eks. moms og afgifter

1. Danmark 35,35 kr. pr. kubikmeter.

(Danmark inkl. moms og afgifter 50,8 kr. pr. kubikmeter)

2. Holland 35,15 kr. pr. kubikmeter

3. Tyskland 33 kr. pr. kubikmeter

4. Schweiz 31 kr. pr. kubikmeter

5. Storbritannien 27 kr. pr. kubikmeter

"Når man fjerner afgift og moms fra prisen af vand, så ligger Danmark faktisk på niveau med de andre europæiske lande. Så det er ikke vandselskabernes produktionsomkostninger, der fordyrer vandet," siger Karsten Bjørno.

Når det kommer til forbruget af vand, så bruger danskerne mindst pr. hustand i Europa. Vi bruger i gennemsnit 81 kubikmeter pr. husstand, og det er et tal, der de sidste ti år er faldet med 13,1 pct., viser Danvas tal.

Årsagen til danskernes lave vandforbrug skal ifølge Karsten Bjørno findes i, at vi har en høj pris på vand, der primært skyldes afgifter, skatter samt investeringer i nye rør og klimaløsninger, og at vi tænker meget på at passe på miljøet.

"Danskerne er bevidste om, hvor meget vand, de bruger. Vi ser f. eks. flere sparetoiletter, og der er heller ikke så mange, der havevander længere. Vi ved, at vand er dyrebart," siger Karsten Bjørno.

Kommunerne investerer kraftigt

I kommunerne investeres der tilsammen 7 mia. kroner årligt i den danske vandsektor i form af blandt andet nye rørledninger og klimaløsninger. Det er en politisk beslutning, der skal være med til blandt andet at dæmme op for oversvømmelser i forbindelse med skybrud og reducere vandspildet, når vandet skal ud til danskernes vandhaner, fortæller Karsten Bjørno.

Investeringer har medført, at vores vandtab er nede på 8,6 pct. Karsten Bjørno peger på, at de markante investeringer i vand- og klimaløsninger gør os til et forbillede i resten af verden.

"Man ser misundeligt på os andre steder i verden og kigger på, hvordan vi gør det. Vores vandtab er ekstremt lav, og ser man på f.eks. Norge, så er deres vandtab på cirka 30 pct. Så vi er meget effektive i Danmark," siger Karsten Bjørno.

Læs også