Konsulentfirma tjente 35,4 mio. kr. på fejlslagent it-system

PA Consulting har rådgivet om Arbejdsskadestyrelsens skrottede it-projekt.

Konsulentfirmaet PA Consulting var Arbejdsskadestyrelsens primære rådgiver og samarbejdspartner i forbindelse med indkøb og udvikling af det nye sagsbehandlingssystem Proask, som nu er blevet skrottet og i alt har kostet 283 millioner kroner. Og det tjente virksomheden kosteligt på.

I alt har Arbejdsskadestyrelsen betalt 35,4 millioner kroner inklusive moms til PA Consulting i forbindelse med Proask. Heraf cirka syv millioner kroner inden der var skrevet kontrakt med Steria.

Det fremgår af fakturaerne for ekstern konsulentbistand vedrørende Proask, som Ingeniørens it-medie Version2 har fået aktindsigt i.

I det oprindelige budget for Proask var der afsat 3,5 millioner kroner eksklusive moms til ekstern konsulentbistand. Til slut havde Arbejdsskadestyrelsen brugt 29,1 millioner kroner eksklusive moms på konsulenter hos PA Consulting, Gartner og Deloitte.

Allerede et halvt år inde i Proask-projektet, anmodede Arbejdsskadestyrelsen Folketingets finansudvalg om en forhøjelse af budgettet. I stedet for 3,5 millioner kroner til ekstern bistand, forventede styrelsen nu at skulle bruge 14,5 millioner kroner eksklusive moms.

Løs konsulentramme

Mens leverandøren Steria var bundet af en fast kontraktpris på 70,8 millioner kroner inklusive moms, så købte styrelsen eksterne konsulentydelser gennem aftalen med Statens og Kommunernes Indkøbsservice. Det var PA Consulting, som hjalp styrelsen med at skrive kravspecifikationen og vælge leverandøren Steria efter et udbud. Det var også PA Consulting, som ydede konsulentbistand til projektet.

Version2 har kontaktet PA Consulting for en kommentar, men konsulentfirmaet har ikke ønsket at udtale sig med henvisning til, at der er tale om kundeforhold. Arbejdsskadestyrelsen oplyser til Version2, at styrelsen siden foråret sammen med Kammeradvokaten har undersøgt brugen af eksterne konsulenter.

- Indtil dette forløb er afsluttet, har jeg ikke mulighed for at udtale mig yderligere om sagen, siger konstitueret direktør for Arbejdsskadestyrelsen, Merete Agergaard, til Version2.

Af kontrakterne mellem PA Consulting og Arbejdsskadestyrelsen, samt af fakturaerne, fremgår det, at PA Consulting bidrog med en række forskellige opgaver undervejs, herunder den analyse, der gik forud for kravspecifikationen. Firmaet var også med til at vurdere alle de indkomne tilbud fra udbuddet af Proask.

Blev aldrig til virkelighed

Proask er aldrig kommet i drift, og en konsulentrapport fra Deloitte konkluderer, at det bestilte system slet ikke kunne opfylde de behov, styrelsen havde, selv hvis der ikke havde været problemer med ydelsen.

I 2011, to år inde i projektet, blev PA Consulting bedt om at evaluere projektet, og her påpegede konsulentfirmaet, at projektet var truet af kodefejl og overbelastede it-arkitekter. Problemerne lå ifølge PA Consulting hos både Arbejdsskadestyrelsen og Steria.

Det er uvist, hvorvidt dette var det eneste tidspunkt, hvor PA Consulting i rollen som ekstern rådgiver blev bedt om at vurdere projektets bæredygtighed. I foråret 2013 blev Gartner trukket ind for at lave et review af projektet, efter Proask formelt var blevet overdraget til Arbejdsskadestyrelsen.

Konklusionen var, at Proask ifølge Gartners umiddelbare vurdering, stadig kunne ende med at give en effektivisering i styrelsen, hvis problemerne blev løst. Op mod jul 2013 blev Deloitte bedt om at lave en ny rapport om Proask, og Deloittes vurdering var, at Proask aldrig ville kunne give de resultater, der var krævet af projektet.

PA Consulting fortsatte med at levere konsulentydelser til Arbejdsskadestyrelsen frem til november 2013. Fraregnet arbejdet forud for underskrivelsen af kontrakten med Steria som leverandør, brugte styrelsen i alt 28,4 millioner kroner inklusive moms på konsulentydelser fra PA Consulting under udviklingen og implementeringen af Proask.

BRANCHENYT
Læs også