Pengene vælter ind hos DSB

DSB tjente næsten en halv mia. kr. i første halvår, hvor gælden fortsatte ned.

Foto: Mikkel Berg Pedersen

Transportkæmpen DSB overholder køreplanen på turen, hvor endestationen er et langt sundere selskab.

I første halvår 2014 tjente DSB 466 mio. kr. før skat, og samtidig fortsatte man med at nedbringe gælden, der nu er faldet med knap 1 mia. kr. i løbet af det seneste år til 10,1 mia. kr.

Betydelig fremgang

Det fremgår af et netop offentliggjort halvårsregnskab.

"Fokus på kerneproduktet har banet vejen for genopretningen af DSB," siger bestyrelsesformand Peter Schütze i en kommentar.

Resultatet er en betydelig fremgang på 94 pct. i forhold til de 240 mio. kr., der kom i kassen i samme periode i 2013.

Det stærke resultat får samtidig ledelsen til at forvente et resultat før skat og poster af engangskarakter, der er højere end det tidligere udmeldte i størrelsesordenen 350 mio. kr. En opdateret prognose vil være klar i forbindelse med regnskabet for tredje kvartal.

Forklaringen på fremgangen skal ikke mindst findes i det store spareprogram, som ledelsen har iværksat. Det betyder blandt andet, at man i dag er omtrent 1.000 mand færre i organisationen, og omkostningen pr. togkilometer er nu faldet til 128 kr. pr. kilometer. 2 kr. færre end samme periode i 2013.

Ny strategi

Genopretningsarbejdet er så langt, at man den 10. september tager hul på den næste strategiplan, der er centreret om "togsystemet" (materiel, stationer og digitale platforme), vedligehold samt togkørsel.

Her bliver det en væsentlig opgave at tilpasse forretningen til den store om- og udbygning af jernbanen, hvor der over de næste 10-15 år skal investeres op mod 100 mia. kr. i nye spor, broer, kabler, signaler osv.

"Vi forbereder os på et årti med om- og udbygning af jernbanen og muligheden for, at DSB udbyder strækninger eller strækninger udbydes uden, at DSB deltager," siger Peter Schütze.

Det første konkrete skridt bliver de nye trafikkontrakter, der endnu ikke er på plads, selvom de nuværende udløber om fire måneder.

IC4 fortsat i problemer

Heller ikke spørgsmålet om de problemfyldte IC4-tog er afklaret. Tværtimod.

DSB noterer i regnskabsmeddelelsen, at der ikke er "meget glædeligt at berette" om IC4-toget eller det ligeledes fejlfyldte IC2-tog.

Ved udgangen af juni var 78 af de i alt 105 togsæt godkendt til passagerkørsel.

"Driftsstabiliteten er stadig ikke god nok og faldt i 2. kvartal efter en ellers positiv udvikling de forudgående kvartaler. Senest har revner i aksellejekasser og manifold føjet sig til listen over udfordringer," skriver DSB.

Nøgletal DSB - 1. halvår 2014-2013

(mio. kr.) 1. halvår 2014 1. halvår 2013
Indtægter 6.250 6.094
Res. før skat 466 240
Omk. pr. km. 128 130
Rettidighed (fjern/regional) 95,3 94,0
Kundetilfredshed 7,6 7,6
BRANCHENYT
Læs også