Privatøkonomi
Mine nyheder

Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.

Du har ingen overvågninger endnu

Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.

Penge ud før pension

Ved at trække en del af pensionen ud som 60-årig kan man mindske effekten af modregning.

»Pengene skal ikke forbruges, men sættes ind på en alderspension, hvor der kan sættes 28.100 kr. ind årligt. Alderspensionen bliver nemlig p.t. ikke modregnet i de offentlige ydelser. Og derved kan pengene trækkes ud senere i klumper og supplere arbejdsmarkedspensionen,« siger John Christensen.

Allerede i dag vælger nogle at trække en del af deres pensionsopsparing ud de sidste år, de er på arbejdsmarkedet.

Det kan betale sig for de lav- og mellemindkomstgrupper, som oplever hård beskatning af den sidst opsparede krone.

»Hvis man betaler bundskat både under opsparingen, og når pengene kommer ud igen og ligger der, hvor pensionstillægget nedtrappes, kan det være fristende at prøve at undgå noget af modregningen,« siger John Christensen.

Han driver dinepenge.nu og er en af foreløbig kun fem af Finanstilsynet godkendte uafhængige finansielle rådgivere.

En større bunke rådgivere venter fortsat på at komme igennem sagsbehandlingen, men har lov at arbejde videre uden godkendelse frem til årsskiftet.

Ind på alderspension

John Christensen har arbejdet 27 år i et pengeinstitut og rådgivet private kunder om pension.

Han siger, at de, der udover en jobpension har en sideordnet privat ratepension eller en fripolice i ratepension fra en tidligere arbejdsgiver, kan overveje at trække de penge ud, fra de er 60 år, hvis udbetalingen ikke fører til topskat.

»Pengene skal ikke forbruges, men sættes ind på en alderspension, hvor der kan sættes 28.100 kr. ind årligt. Alderspensionen bliver nemlig p.t. ikke modregnet i de offentlige ydelser. Og derved kan pengene trækkes ud senere i klumper og supplere arbejdsmarkedspensionen,« siger John Christensen.

Hårdt ramt

Han erkender, at man derved spekulerer imod forsikringstanken om, at pensionstillægget kun er beregnet til dem, der ikke kan selv.

»Men modregningen rammer små indkomster meget hårdt. Den opsparing, de har foretaget for at få en bedre alderdom, bliver reelt beskattet med, hvad der svarer til topskat,« konstaterer John Christensen.

Alle pensionister får folkepensionens grundbeløb på ca. 71.000 kr.

Den indkomstafhængige del af folkepensionen er på 73.644 kr. for enlige og 35.592 kr. for par.

Overstiger husstandens private pensionsudbetalinger inkl. ATP 66.500 kr. for enlige eller 133.400 kr. for ægtepar, aftrappes pensionstillægget.

BRANCHENYT
Læs også