Erhverv
Mine nyheder

Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.

Du har ingen overvågninger endnu

Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.

0

Erhvervsejendomme bliver energivenlige

Energibesparende løsninger efterspørges i større grad, når erhvervsejendomme skal renoveres. Det skyldes til dels stramninger i lovgivningen, men også en økonomisk gevinst.

En energirenovering kan blandt andet indebære udskiftning af lys til LED, energivenlige vinduer, solafskærmning for at undgå overophedning, udskiftning af varmekilder, optimering af ventilationen og som her opsætning af solceller. Foto: Ricky John Molloy/Dansk Byggeri

Når vinduerne eller ventilationsanlægget har for mange år på bagen, udskiftes der i højere grad til energivenlige løsninger i danske erhvervsejendomme.

»Der er en generel tendens til at tænke mere energi, når man renoverer,« siger Per Thomas Dahl, branchedirektør i Dansk Byggeri.

Der er en generel tendens til at tænke mere energi, når man renoverer.

Per Thomas Dahl, branchedirektør Dansk Byggeri
Ifølge Per Thomas Dahl er det efter finanskrisen begrænset, hvor mange nye erhvervsejendomme man bygger, i stedet er der mulighed for at renovere og opgradere de mange tomme erhvervsbygninger rundt omkring i landet.

Og her vælger flere og flere en energivenlig løsning. Det skyldes dels, at der på den politiske dagsorden de senere år er kommet mere fokus på energipolitik.

Det har medført flere krav fra bygningsreglementet, som skal opfyldes ved f.eks. renovering, og derudover er energiselskaberne også blevet pålagt at hjælpe med at nedbringe energiforbruget, og man kan derfor få tilskud til energirenoveringen. Men en energivenlig renovering kan også betale sig økonomisk.

Økonomien tæller

»Bygherrerne synes ofte, at det er hensigtsmæssigt at gøre en bygning mere energivenlig samtidig med en generel renovering. Derved bliver den samtidig nemmere at leje ud,« siger Per Thomas Dahl.

Fakta
Fem tips til at energioptimere bygningen
  • Bedre isolering af facaden
  • Energivenlige vinduer
  • Udskiftning af varmekilde, f.eks. solceller
  • Ventilation med varmegenvinding
  • Sensorer, så temperatur og lys reguleres automatisk
Ifølge Søren Aggerholm, forskningschef ved afdeling for Energi og Miljø ved Statens Byggeforskningsinstitut, er det dog sjældent, at man laver en gennemgribende energirenovering, medmindre bygningen af anden årsag alligevel skal renoveres.

»Det er klart, at det ikke hænger sammen at energirenovere, hvis bygningen eller dele af bygningen fungerer fint. Det er bygherrens beslutning, hvornår tingene er så udtjente, at man vil gøre noget ved det. Det kan enten være, at de ser slidte ud, eller de ikke længere er energivenlige. Men hvis der alligevel skal installeres nyt, kan man lige så godt lave det energivenligt,« siger Søren Aggerholm.

En energirenovering kan blandt andet indebære opsætning af solceller, udskiftning af lys til LED og energivenlige vinduer, solafskærmning for at undgå overophedning, udskiftning af varmekilder og optimering af ventilationen.

Hos Klimapartneren, der specialiserer sig i rådgivning og udførelse af miljøvenlige bygge- og isoleringsopgaver, bruger de papir til isoleringen. Dels har papir en god isoleringsevne, og samtidig er det et genbrugsmateriale, som er billigt at producere.

En anden stor strømsluger er lyset, der i mange bygninger er tændt døgnet rundt.

»I erhvervsbygninger er der behov for ordentligt arbejdslys, så det er relevant at overveje, hvordan man bedst kan udnytte lysindfaldet. Ved en energirenovering kan man f.eks. installere lyssensorer, der kan registrere, hvor meget dagslys der er i rummet og justerer det kunstige lys derefter. Derudover kan man installere bevægelsessensorer på f.eks toilettet og gangarealer, så lyset ikke brænder unødvendigt,« lyder det fra Lasse Michaelsen, som er ingeniør hos Klimapartneren.

»En anden ting, man kan overveje, er, at der skrues ned for varmen i de rum, der ikke bliver benyttet. Ligesom i forhold til lyset er automatisering her en god idé,« siger Lasse Michaelsen.

Og de energivenlige ændringer kan mærkes økonomisk.

Min opfattelse er, at det har stor betydning for ejendommens værdi, om den er energivenlig.

Søren Aggerholm, Statens Byggeforskningsinstitut
»Min opfattelse er, at det har stor betydning for ejendommens værdi, om den er energivenlig,« siger Søren Aggerholm, Statens Byggeforskningsinstitut.

»Når man renoverer en bygning, er det relevant at overveje, at det er noget, man gør for de næste mange år,« siger Søren Aggerholm.

Det kan Lasse Michaelsen nikke genkendende til. En del af kunderne ønsker at handle mere langsigtet, hvad de energibesparende investeringer angår.

»Hvis vinduet skal udskiftes, kan man i stedet for at skifte til bygningsreglementets mindstekrav i stedet for opfylde kravene til 2015 eller 2020. Det skal i forbindelse med en evt. renovering, om- eller tilbygning påpeges, at når man påbegynder arbejdet, anbefales det at fremtidssikre sin investering. Ved f.eks. efterisolering betyder dette, at man bør efterisolere til lavenerginiveau efter gældende bygningsreglement og ikke blot isolere iht. minimumsanbefalingerne,« siger Lasse Michaelsen.

Bedre indeklima

Ifølge Lasse Michaelsen er de økonomiske besparelser den største grund for folk til at energirenovere. Men det er også nødvendigt, at energirenoveringen medfører en vis form for komfort for dem, der dagligt bruger bygningen.

»Det er vigtigt, at energirenoveringen sammenholdes med det personlige behov, så man ikke glemmer, at folk har forskellige komfortzoner. Samtidigt med at det ikke må være indelukket, skal man f.eks. også sørge for, at der ikke er trækgener. Hvis man kan sammenkoble energiforbedringerne med, at komforten forbedres, bliver folk mere motiverede, og det medfører i sidste ende en større produktivitet,« siger Lasse Michaelsen.

Det billede genkendes hos de samarbejdende firmaer, Dansk Energi Management og Esbensen Rådgivende Ingeniører, der blandt andet har lavet flere energibesparende projekter i samarbejde med kommuner. Ifølge Jørn Lykou, vicedirektør i Dansk Energi Management og administrerende direktør i Esbensen Rådgivende Ingeniører, overraskes mange over, hvordan de energibesparende forbedringer kan mærkes:

»At f.eks. udskifte ventilationssystemet eller renovere varmeanlægget har ikke kun betydning for energiforbruget, antallet af sygedage falder også, da indeklimaet typisk forbedres samtidig. Og det tal kan have væsentligt større værdi, end det man henter på varme- og elregningen,« siger Jørn Lykou.

Ifølge både Jørn Lykou og Per Thomas Dahl er Danmark et af de lande, der er i front, hvad den energivenlige udvikling angår. Og hvis man kigger ud i fremtiden, vil den positive udvikling fortsætte:

»Bygningsreglementet bliver skærpet i 2015 og 2020 i forhold til kravene til energi og bæredygtighed. Og i takt med at de tekniske produkter bliver billigere, vil endnu flere begynde at bruge dem,« mener Per Thomas Dahl.

BRANCHENYT
Læs også