Erhverv
Mine nyheder

Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.

Du har ingen overvågninger endnu

Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.

0

Russisk boykot skaber desperat situation for landmænd

Ukraine-krise: Smågrisene begynder nu at hobe sig op i danske stalde. Titusindvis af smågrise er nærmest usælgelige på grund af Ruslands boykot. På mange gårde bliver situationen hurtigt desperat, for grisene vokser hver dag og sprænger de fysiske rammer.

Smågrisene hober sig op på gårdene. Mange svineavlere sælger grisene til langt under de officielle priser med store tab til følge. Arkivfoto: Charlotte de la Fuente

Ruslands boykot af fødevarer fra EU skaber i disse uger en desperat situation på mange danske landbrugsbedrifter, som er specialiserede i produktion af smågrise.

Priserne på smågrise har de seneste uger været i frit fald i et marked, hvor panikken breder sig blandt sælgerne. Selvom priserne nu er ekstremt lave, er realiteten, at titusindvis af danske smågrise på det nærmeste er usælgelige.

De hober sig op ude på gårdene, hvor der i løbet af kort tid vil opstå alvorlige pladsproblemer i staldene.

»Vi har lige nu 30.000 grise "hængende på tavlen". Det er grise, som det simpelthen har været umuligt at finde en køber til, selv om priserne er ekstraordinært lave,« fortæller Peter Skov Madsen, direktør i SPF-Danmark, som er den største omsætter af danske smågrise.

Det er helt usædvanligt, at SPF har så mange grise hængende i systemet uden at kunne finde en køber. Situationen er opstået, fordi Rusland – som udløber af konflikten om Ukraine – har indført boykot af fødevarer fra EU. Det har medført et massivt overudbud af fødevarer i EU, og markedsprisen på svinekød har den seneste tid været i frit fald. En faldende svinekødspris udmønter sig omgående i en faldende smågrisepris, og sædvanligvis sørger markedskræfterne for, at sælger og køber mødes på et prispunkt, hvor varerne trods alt bliver omsat – selvom den ene part lider tab.

Umuligt at finde købere

Lige nu er køberne i markedet imidlertid så afventende, at sælgerne – de danske landmænd – brænder inde med en stor del af varerne. Det skyldes dels, at køberne forventer yderligere prisfald og dels, at en del slagtesvineproducenter i blandt andet Tyskland lige nu vælger at lade staldene stå tomme. Den grundlæggende efterspørgsel efter smågrise bliver dermed lavere.

Landbrug
Priser i frit fald
  • Markedsprisen på smågrise, der vejer 30 kilo, er faldet fra 470 kr. i maj til nu 290 kr. Alene de seneste tre uger er prisen faldet 90 kr. pr. gris.
  • Denne pris er for grise med relativt høj sundhedsstatus. Dvs. de kommer fra besætninger, som er fri for en række sygdomme. Grise med lavere sundhedsstatus sælges lige nu for helt ned til 200 kr.
  • Med de aktuelle foderpriser har gennemsnitslandmanden et nulpunkt på omkring 380 kr. pr. smågris. Dvs. at de aktuelle priser for mange landmænd medfører store underskud.

»Og det er kendetegnende, at de smågrise, der trods alt kan sælges, har høj sundhedsstatus. Til gengæld kan det være næsten umuligt at finde købere til smågrise, som kommer fra besætninger med lavere sundhedsstatus,« forklarer Peter Skov Madsen.

Den type grise sælges sædvanligvis med en rabat på 25 – 50 kr., men lige nu er det i en del tilfælde umuligt at finde en køber.

»Det skaber ret hurtigt problemer, for grisene vokser omkring 650 gram om dagen, og de fleste bedrifter har i forvejen en kapacitet, som er udnyttet tæt på 100 pct.,« påpeger Henrik Mortensen, formand i Landsforeningen af Danske Svineproducenter.

Pladsproblemer

På større landbrugsbedrifter, som i nogle tilfælde sælger over 1.000 smågrise om ugen, bliver situationen hurtigt desperat.

»Hver uge er der et nyt hold på 1.000 grise på vej gennem systemet, og der opstår hurtigt pladsproblemer, hvis afsætningen går i stå. Samtidig forstærkes presset af, at de grise, der går for længe i stalden, bliver større, så der er plads til færre grise på de lastbiler, der skal transportere dem videre. Det er klart, at risikoen for panik er ret stor,« siger Henrik Mortensen.

I den situation er der kun én knap, som sælgerne kan dreje på: Prisen, som skal ned, ned, ned i håbet om på et tidspunkt at få nogle af de pessimistiske, afventende købere til at bide på.

Danske landmænd eksporterer årligt mere end 10 mio. smågrise til især Tyskland og Polen, så meget afhænger af, hvordan stemningen blandt slagtesvineproducenterne udvikler sig i disse lande den kommende tid.

Jyllands-Posten har talt med flere analytikere, som vurderer, at prisfaldene på svinekød og smågrise kan fortsætte de kommende uger. Flere peger på, at panikken i markedet formentlig vil medføre, at priserne midlertidigt vil nå ned i et niveau, som er endnu lavere, end markedssituationen strengt taget giver belæg for. Når bunden bliver ramt er det derfor sandsynligt, at der vil komme en mindre prisstigning, hvorefter priserne vil stabilisere sig.

Udløser store tab

Det er dog en fattig trøst for landmænd, som lige nu har staldene fyldt med usælgelige grise, der æder foder og vokser dag for dag.

»Nogle har plads til at lade grisene gå lidt længere, andre har held til at leje en stald. På nogle bedrifter er rammerne dog ved at sprænges, og de skal bare af med grisene på en eller anden måde,« siger Peter Skov Madsen.

Han – og flere andre i markedet – bekræfter, at der aktuelt handles smågrise for omkring 200 kr. pr. styk, hvilket er langt under de officielle priser og udløser store tab for sælgerne.

Ingen af de kilder, Jyllands-Posten har været i kontakt med, kender til eksempler på, at landmændene ligefrem har valgt at aflive usælgelige grise.

BRANCHENYT
Læs også