Direktør-udtalelse ligner endegyldigt dødsstød til nordjysk bankfusion

Måske var det slet ikke tænkt sådan. Men udtalelse fra Nørresundby Banks direktør er svær at tolke anderledes, end at de oprindelige fusionsplaner nu umuliggøres.

”Lasse Nyby siger i dag, at den kurs han har budt, den giver et afkast på 9 pct. Og et afkast på 9 pct. i dag, det er meget. Synes du ikke? Det indikerer for mig, at det bud, Spar Nord har givet, er for lavt.”

Sådan sagde adm. direktør i Nørresundby Bank, Andreas Rasmussen, i fredags til FinansWatch i kølvandet på en artikel i Nordjyske, hvor Lasse Nyby havde redegjort for motiverne bag buddet på Nørresundby Bank. I artiklen forklarede Spar Nords topchef også, hvordan buddet så ud set med aktionærernes briller i Spar Nord, og her kunne han regne en forrentning på 9 pct. af den investerede kapital hjem.

Prøv FinansWatch gratis i 30 dage - klik her.

Nyby bryder 17 års 'peace love and harmony' i dansk pengevæsen 

Den fedtede ende

Og der havde Andreas Rasmussen den klare holdning, at det var et bud i ”den fedtede” ende.

Med den udmelding siger Andreas Rasmussen samtidig, hvordan han mener, at man bør værdifastsætte Nørresundby Bank. Og med en offentlig tilkendegivelse omkring, hvad han mener, at prisen på banken bør være, så har direktøren for Nørresundby Bank samtidig taget første træk i en potentiel forhandling med Spar Nord, hvis det skulle ende med, at Nørresundby Bank ønsker at forfølge fusionsdrømmen sammen med Nordjyske Bank og i den manøvre samtidig lægge et bud på Spar Nords aktiepost.

Allerede i timerne efter det blev annonceret, at Nørresundby Bank og Nordjyske Bank ønskede at gå sammen, da var bestyrelsesformanden for Nordjyske Bank, Hans Jørgen Kaptain, ude med en melding om, at en løsning på Spar Nords store beholdning af aktier, knap 55 pct. af aktierne, kunne betyde, at fusionsbankerne skulle købe aktierne af Spar Nord. På den måde fik man en mere ”ren” ejerkreds fra starten af, uden at have ”storebror” som fusionens absolutte storaktionær.

Nordjyske-formand: Vi skal til Aalborg på den ene eller den anden måde 

Af den store slags

Men med Andreas Rasmussens udmelding omkring, hvad prisen på Nørresundby-aktierne bør være, så er det nu noget nær en umulig opgave for de to institutter at købe Spar Nord ud, da det vil kræve en kapitaludvidelse af den helt store slags, som i sagens natur vil udvande de nuværende aktionærer betragteligt.

Regnestykket er som følger.

Hvis man antager, at minimumsprisen for Spar Nords aktier i Nørresundby Bank er 425 kr. pr. aktie, som er den pris Spar Nord har budt, så giver det en pris på Spar Nords aktier i Nørresundby Bank på lige knap 1,1 mia. kr.

I praksis bliver det Nordjyske Bank, der skal købe aktierne af Spar Nord, da der var lagt op til, at Frederikshavn-banken skulle være det fortsættende børsnoterede institut, dog under det nye navn Nordbank.

Men når man lægger et bud på så stor en aktiepost, mere end en tredjedel af aktiekapitalen, så er man jævnfør børsreglerne nødsaget til at give samtlige aktionærer i Nørresundby Bank tilbuddet, hvorfor man pludselig skal finde 2 mia. kr. til at finansiere købet af hele Nørresundby Bank.

Derfor kan Spar Nord lægge massiv budpræmie på Nørresundby Bank 

Købes ud

Hertil kommer den udfordring, at den oprindelige fusionsplan utvivlsomt er gået ud på, at Nørresundby Banks aktionærer skulle modtage nyudstedte aktier i Nordjysk Bank. Men hvis Spar Nord skal købes ud, så kræver det, at de får kontant betaling for at sælge deres aktier, hvilket betyder, at Nordjyske Bank skal foretage en betragtelig kapitaludvidelse i markedet. Uden sikkerhed for at aktierne kan sælges.

Det vil igen betyde, at de nye aktier formentlig skal sælges med en betragtelig rabat i forhold til den teoretisk rigtige kurs, for at tegningsretterne til de nye aktier skal få en værdi, der er høj nok til at sikre, at de nye aktier rent faktisk bliver købt. Det betyder igen, at der alt andet lige skal sælges rigtig mange nye Nordjyske-aktier for at købe Spar Nord, og de øvrige Nørresundby-aktionærer, ud.

Selvom Nordjyske Bank hører til blandt landets mest robuste større institutter rent kapitalmæssigt, så ligger man naturligvis ikke inde med en solvensmæssig overdækning, der gør, at man uden videre kan købe Nørresundby Bank. Ved udgangen af september havde Nordjyske Bank en solvensmæssig egenkapital på 1,3 mia. kr., hvilket var 511 mio. kr. mere end det individuelle solvensbehov. Det vil derfor helt klart være nødvendigt for Nordjyske Bank at foretage en voldsom aktieudvidelse, hvis man skal matche Spar Nords bud på Nørresundby Bank.

Nørresundby afventer Spar Nords tilbudsdokument 

Forpligtet

Prisen på 1,1 mia. kr. for Spar Nords aktiepost kan sammenlignes med, at Nordjyske Bank i øjeblikket har en markedsværdi på 942 mio. kr. Og udover at skulle betale 1,1 mia. kr. kontant til Spar Nord for at få fingrene i Nørresundby-aktierne, så vil Nordjyske Bank som sagt være forpligtet til at give et tilsvarende købstilbud til alle nuværende Nørresundby-aktionærer.

Dermed skal der altså i princippet sælges nye Nordjyske Aktier for netto 2 mia. kr., for at regnestykket kan gå op eller mere end det dobbelte af Nordjyske Banks markedsværdi i dag. Et kontant bud til Spar Nord vil også betyde, at der i praksis ikke vil være tale om en fusion, men at Nordjyske køber Nørresundby Bank, da man ikke vil være i stand til at give et kontant købstilbud til Spar Nord, men kræve at de øvrige aktionærer skal veksle deres Nørresundby-aktier til Nordjyske-aktier.

Analytiker: Spar Nord-fusion inviterer Jyske Bank til Nordjylland 

Diktere

I regnestykket skal man tage med, at Nordjyske Bank køber en sund bank med en stærk balance, hvorfor der følger en stor solvensmæssig overdækning med, men det ændrer ikke på, at der skal en meget markant kapitaludvidelse til, hvis Spar Nord skal købes ud.

Så kunne man anføre, at Nordjyske Bank ikke nødvendigvis skulle lade Andreas Rasmussen diktere, at prisen på 425 kr. pr. aktie er i den lave ende, og derfor kan byde et beløb et stykke under den pris. Men her er det dels tvivlsomt, om Lasse Nyby og Spar Nord vil acceptere en pris lavere, end de selv har regnet sig frem til. Og endelig kan det være svært for Andreas Rasmussen og bestyrelsesformand Mads Hvolby at gå ud og acceptere en pris lavere end 425 kr. pr. aktie, som man offentligt har tilkendegivet er for lav.

Læs også
Top job