Danske bunkerfirmaer får skib kapret ud for Afrika

Kollapset og den påståede økonomiske svindel i OW Bunker er kun en del af billedet af en branche, der også kan være livsfarlig. ShippingWatch fortæller her historien om, hvordan to danske bunkerfirmaer for nylig blev angrebet og beskudt ud for Vestafrika, hvorefter deres skib blev kapret.

Den påståede økonomiske svindel i OW Bunker er bare ét aspekt af den globale bunkerbranche. Det kan imidlertid være decideret livsfarligt at være en del af industrien, har to danske bunkerselskaber måtte erkende, da deres skib i sommer blev beskudt og efterfølgende kapret ud for Vestafrika.

De to danske bunkerselskaber Endofa og Dan-Bunkering etablerede for under et år siden samarbejdet Oleum, men det er i dag et afsluttet kapitel, fortæller Kenn Søndergaard, managing partner i Endofa, til ShippingWatch.

I juni blev bunkerskibet Fair Artemis, som Oleum havde indchartret fra et græsk selskab, beskudt og kapret ud for Tema i Ghana ved Vestafrika. Besætningen på ca. 13 mand slap uskadt fra episoden og fik efterfølgende psykologhjælp, mens lasten på 3.500 ton gasolie blev stjålet, forklarer han.

"Det var dråben," siger Kenn Søndergaard og fortæller, at der i dag kører et forsikringsspil om lasten.

Nyt dansk bunkerselskab sigter på Afrika 

Historien om kapringen har ikke været fremme før, men Kenn Søndergaard har nu besluttet sig for at fortælle om hændelsen, som lokale kriminelle angiveligt stod bag.  ShippingWatch har kendskab til en række lignende historier, hvor det er uklart, om det er pirater, kriminelle eller konkurrenter, der står bag forbrydelsen. Kendere branchen kalder det "syndikater," der stjæler olien.

Oleum indstillet

Efter kapringen af skibet besluttede de to selskaber sig for at indstille joint-venturet Oleum, og i løbet af august og september blev forretningen med op til syv skibe skåret kraftigt ned. Endofa og Dan-Bunkering er ikke de første, der får kapret skibe ud for Vestafrikas kyst, hvor lasten og ikke gidseltagninger er målet, som det er set i Adenbugten ud for Somalia.

Hos Dan-Bunkering ønsker man ikke at udtale sig om forløbet, men bekræfter, at joint-venturet er stillet i bero.

Selv om kapringen måske var den sidste udløsende faktor for beslutningen, ligger der også andet bag:

"Havde vi tjent penge, og havde vi set en sikker operation i området, så var vi nok gået videre og havde lært noget af det. Men da vi i forvejen ikke havde en profitabel operation i området, måtte vi indse, at det var på rette tid at stoppe," siger Kenn Søndergaard.

Da Endofa og Dan-Bunkering for under et år siden etablerede Oleum var forventningerne ellers høje. Målet var at tilbyde en høj kvalitet af fysiske brændstofleverancer i Vestafrika. Med Dan-Bunkerings interesse i at have en fysisk operation og Endofas know how om fysiske leverancer, var det et godt match, lød ræsonnementet dengang.

Danmark skal bekæmpe pirater ved Vestafrika 

Sådan gik det ikke

Præget af svindel

"Vi var ikke i stand til at lave en profitabel forretning på den måde, vi gerne ville lave det. Vi ville gerne have masseflowmetre og mere integritet omkring leveringerne i området," siger Kenn Søndergaard og henviser til Singapore, hvor myndighederne forsøger at regulere bunkermarkedet via licenser til de forskellige bunkerleverandører, mens det fra 2017 bliver obligatorisk med masseflowmetre for at sikre leverancerne.

"Den sikkerhed får man ikke i Vestafrika. Det ville vi gerne skabe og lave en marked for. Desværre svarede kunderne ikke igen på samme vis."

Ifølge Kenn Søndergaard er bunkermarkedet i Vestafrika ligesom andre steder udsat for svindel, og det er umuligt at konkurrere med.

Som ShippingWatch tidligere har beskrevet, er svindel i bunkerbranchen langt fra nyt og sker ikke kun i Vestafrika. Også et forholdsvist reguleret marked som Singapore kæmper med bedragere både på leverandørsiden og på skibet, som modtager brændstof, og myndighederne har mange gange kørt sager med bøder og fængselsstraf for de indblandede.

"Vi var slet ikke i stand til at følge med på priserne, som andre var i stand til at tage. Og hvis man ikke er i stand til at følge med på priserne, og den måde forretningen bliver lavet på, så er markedet måske bare ikke modent endnu," siger Kenn Søndergaard og fortæller, at Oleum ikke er de eneste, der har trukket sig inden for det sidste stykke tid.

Store tab

Endofa er udover Kenn Søndergaard drevet af to tidligere ansatte hos danske Monjasa og startede tilbage i marts 2013. Og forsøget på at komme ind på bunkermarkedet i Vestafrika med Oleum har gjort ondt. Kenn Søndergaard har ikke gjort tabene endeligt op endnu, men regner med, at Oleum det første halve år af 2014 har tabt en halv mio. USD om måneden:

"Det vil sige, at vi som nyt selskab har haft store tab, mens vi drev operatonen. I øjeblikket taler vi ca. tre mio. USD. Det er nok til, at vi nedskalerer til noget, vi selv kan drive og beskytter kerneforretningen, så vi kan tjene pengene hjem igen," siger han med henblik på bl.a. offshoreforretningen samt cargo og trading i især Vestafrika.

HR-2-2.jpg

Foto: Endofa

Han vil ikke udelukke, at selskabet på et tidspunkt forsøger sig igen med bunker for shippingmarkedet i regionen:

"Det forsøgte vi med Dan-Bunkering, hvor kommunikationen også er god. Men vi er forholdsvis nye til at forsøge det set up og vidste ikke, hvor mange tæv vi ville få," konstaterer han.

Derfor vil det heller ikke lykkes selskabet at komme ud af året med et plus. Her forventer Endofa et tab på mellem to og tre mio. USD. Ifølge Kenn Søndergaard har kerneforretningen været profitabel i årets første ti måneder, og Endofa er ikke på samme måde - som OW Bunker eksempelvis var det - eksponeret for det dramatiske fald i olieprisen. Det skyldes bl.a., at selskabet ikke er en større fysisk spiller med lange kontrakter på fuel.

Fortsætter med offshore

Kerneforretningen drejer sig bl.a. om offshoremarkedet samt bunker trading og cargo trading i Vestafrika, som Endofa servicerede inden joint-venturet med Dan-Bunkering. Og den forretning fortsætter selskabet med, understreger Kenn Søndergaard.  

"Der er strengere krav til kvalitet, som vi kan leve op til med flowmetre og ISO-certifikationer. Det var det, vi til stadighed forsøger at gøre for bunkerindustrien generelt, men interessen eller pengene er endnu ikke dertil på samme vis som på offshore. Shippingdelen har vi skåret kraftigt ned, men vi bliver ved med offshorekunder og generel trading i eget setup. Det, vi kan tage med fra Oleum-projektet, er øget aktivitet, som har åbnet rigtig mange døre."

Udover Vestafrika driver Endofa en voksende trading- og cargoforretning i Persergolfen og har sat en fysisk leverance op i Honduras, hvor man har en eksklusivaftale på brændstof i regionen. Tabet i 2014 knytter sig altså mest til jount-venturet Oleum, og Kenn Søndergaard regner med et andet billede i 2015:

"Jeg tror ikke, det er unormalt for en ny virksomhed at forsøge nogle projekter og prøve ting af som f.eks. Oleum, som vi desværre tabte på. Men vi ved, hvor vi har profitable forretninger, og hvad kunderne gerne vil have. Det vil vi holde os til i 2015 og holde dampen lidt nede på andre projekter," siger han.

Endofa henter tidligere chef for Shipping.dk 

Monjasa-udbrydere bag nyt bunker-selskab 

OWs topledelse kendte til kæmpe kreditter i Singapore 

Endofa opruster med to nye bunker-skibe 

Læs også
Top job