Erhverv

Bilagssag vækker bekymring i landbrugets bagland

En fordobling af bilags-regningen fra 28 mio. kr. til næsten 60 mio. kr. ærgrer flere formænd fra Landbrug & Fødevares bagland. De frygter, at det vil skade tilliden til L&F.

Baglandet er trætte af, at procedurefejl i Landbrug & Fødevarers ansøgninger om EU-støtte ender med en større millionregning.

De undrer og bekymrer sig ude i landbruget.

Mandag kunne Landbrug & Fødevarer meddele, at rod og procedurefejl i ansøgninger om EU-støtte ender med at koste interesseorganisationen et sted mellem 55 og 60 mio. kr. Det er en fordobling af, hvad man tidligere havde forventet, at sagen ville ende med at koste...

Læs også
Top job