Gammel Erhvervsservice
Mine nyheder

Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.

Du har ingen overvågninger endnu

Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.

Sådan værdisætter du arven

Ny afgørelse slår fast, at arvinger som tommelfingerregel kan overtage fast ejendom fra dødsboer til den offentlige ejendomsværdi +/- 15 procent, skriver advokat fra Bech-Bruun.

Peter Nordentoft, advokat, Bech-Bruun.

Højesteret har i en ny kendelse fastslået, at Skat ved overdragelse af fast ejendom ved arv skal acceptere en værdiansættelse, der ligger inden for den offentlige ejendomsvurdering +/- 15 pct., medmindre der foreligger særlige omstændigheder. Overdragelse af fast ejendom mellem nærtstående personer udløser som udgangspunkt beskatning af skattepligtige fortjenester eller tab hos overdrageren. Sker en overdragelse ved gave eller arv, udløser overdragelsen også betaling af boafgift eller gaveafgift.

I dødsboer følger det af boafgiftsloven, at aktiver og passiver skal ansættes til handelsværdi. Er værdiansættelsen af aktiverne i et dødsbo ikke baseret på en sagkyndig vurdering, og finder Skat, at værdiansættelsen ikke svarer til handelsværdien, kan Skat ændre værdiansættelsen eller anmode skifteretten om en sagkyndig vurdering...

BRANCHENYT
Læs også