Penge

Når en ny generation skal overtage firmaet

Generationsskifte af virksomheder har væsentlig politisk interesse. Der gælder meget lempelige skattemæssige regler for generationsskifte af aktive erhvervsvirksomheder som følge af muligheden for skattemæssig succession. Yderligere lempelse i form af reduceret gave-/arveafgift vil også bidrage til at lette generationsskifter.

Skatte- og afgiftsreglerne om generationsskifte har stor betydning for et succesfuldt generationsskifte af familievirksomheden. Det gælder både generationsskifte i ejerens levende live og ved dødsfald...

Hvis du allerede har adgang
BRANCHENYT
Læs også