Debat

Nyt kapitel: Sådan går det nu for Lars Juhl, der fuckede sit liv op. Læs det nye kapitel her. Vi har låst en del af det op.

Danske aktier i et internationalt perspektiv

Det er langt fra sikkert, at danske aktier vil repræsentere en investeringsmæssig vinderstrategi i de kommende år, mener Jakob Vejlø, chefstrateg i BankInvest.

Jakob Vejlø, chefstrateg i BankInvest.

Danske privatinvestorer er kendt for at have en betydelig andel af deres aktier i danske selskaber. Det har bestemt ikke været en dårlig strategi hverken i 2017 eller over en længere årrække. I skrivende stund har C20-cap indekset, hvor markedsværdien af enkeltselskaber holdes på maksimalt 10%, leveret et afkast år til dato på knap 16%.

Afkastet på en global aktieportefølje målt ved MSCI World i danske kroner ligger på godt 8%. Siden aktiemarkederne bundede i marts 2009 har samme danske indeks givet næsten 21% i årligt afkast. Globale aktier har leveret hæderlige 17% pro anno. Også i årene før finanskrisen gav danske aktier et markant merafkast ift. globale aktier.

Den gode nyhed er, at danske aktier ikke er specielt dyrt prisfastsat sammenlignet med verdensmarkedet i et historisk perspektiv.

Hvorfor skulle investorerne så egentlig lytte til alle de, der anbefaler, at en bred dansk aktieportefølje blandes med internationale aktier? Repræsenterer et bredt dansk aktieindeks ikke en global risikospredning pga. selskabernes internationale rækkevidde?

Der er ikke enkle svar på de spørgsmål, men ideelt set bør en aktieportefølje have en diversificeret eksponering til en række selskaber med de mest lovende perspektiver uden skelen til nationale grænser. Begrænsede ressourcer (tid, information og kompetence) gør, at investorerne helt naturligt zoomer ind på et vist segment, fx danske aktier.

Det er glædeligt, at danske aktier har givet så stærke resultater i en lang årrække, både absolut og relativt til verdensmarkedet. Men det er langt fra sikkert, at danske aktier vil repræsentere en investeringsmæssig vinderstrategi i de kommende år.

Den seneste periodes betydelige uro om enkelte af de store selskaber er eksempler på, at der kan komme bump på vejen. OMX Copenhagen Cap indekset er faldet over 5% i november, mens verdensindekset stort set ligger fladt. Vi skal til Grækenland, Spanien eller Mellemøsten for at finde tilsvarende kursfald. Hong Kong børsen er derimod steget 6% i november.

Sund investeringsmæssig fornuft siger, at det er en god ide at sammensætte en portefølje med lovende danske selskaber og nøje udvalgte internationale selskaber.

Den gode nyhed er, at danske aktier ikke er specielt dyrt prisfastsat sammenlignet med verdensmarkedet i et historisk perspektiv. Der er også forventninger om, at indtjeningen kan stige 10% eller mere på tværs af de børsnoterede selskaber til næste år. Men forventningerne er endnu højere i fx Asien, en region der her i år har givet et afkast på næsten 30% målt i DKK (MSCI Asia ex Japan).

Sund investeringsmæssig fornuft siger, at det er en god ide at sammensætte en portefølje med lovende danske selskaber og nøje udvalgte internationale selskaber. Det kan imidlertid være en udfordring at kaste sig ud på de internationale markeder. I den sammenhæng vil mange have fordel af at alliere sig med en rådgiver og fx at investere i investeringsforeninger.

Her er der sat betydelige ressourcer af til at analysere og investere i de globale finansielle markeder, og investor opnår en fornuftig risikospredning samt adgang til aktiemarkeder, hvor ikke alle er let tilgængelige.

Læs også