Debat
0

Robotter kan holde skattetrykket nede og kvaliteten oppe

Robotterne stjæler vores job, lyder det ofte i debatten. Men hvis ikke vi bruger teknologien til at løse opgaverne i det offentlige billigere og bedre, så kommer statens finanser under pres i årene fremover, skriver økonom fra tænketanken Kraka.

Debatten om fremtiden har båret præg af en ubegrundet robotfrygt. Men debatten er langt mere nuanceret. For nylig kom konsulenthuset McKinsey eksempelvis med en rapport, der peger på, at robotter potentielt kan skabe flere job, end de tager.

I den hjemlige velfærdssektor kan robotter og automatisering vise sig helt afgørende. Hvis væksten i den offentlige produktivitet ikke kan holde trit med den øvrige økonomi, så står vi hurtigt overfor svære valg: Skal skattetrykket stige, eller må vi acceptere, at den offentlige velfærd ikke følger med velstanden?

De kommende år er der ikke umiddelbart råd til, at det offentlige forbrug kan følge med fremgangen i privat velstand. Det nuværende råderum frem mod 2025 er simpelthen ikke stort nok, hvis den offentlige sektor vokser, som Finansministeriet antager. Hertil kommer ønsket om at sænke skatterne, som politikerne i øjeblikket forhandler på livet løs om.

Udover den aktuelle udfordring med et stramt råderum, så lider den offentlige sektor formentlig kronisk af det, som økonomer kalder Baumols syge. Det kan på sigt sætte velfærdsstaten under alvorligt pres. Baumols syge beskriver de problemer, der kan opstå, hvis den ene del af økonomien, fx fremstillingssektoren, øger produktiviteten og dermed kan hæve reallønnen, mens en anden del, fx servicesektoren, ikke øger produktiviteten ligeså meget, men stadig konkurrerer om den samme arbejdskraft og derfor må matche lønstigningerne.

Problemstillingen er uden tvivl relevant for den offentlige sektor. For en række af kerneopgaverne inden for undervisning, sundhed og pleje er det er svært at pege på, hvordan selve opgaven kan gøres hurtigere eller bedre på samme tid, fordi de så direkte afhænger af den enkelte medarbejder. Der er med tiden brug for flere og flere offentligt ansatte, hvis diagnosen for den offentlige sektor er Baumols syge, og det offentlige serviceniveau skal følge med velstandsudviklingen.

Kan de ældre på plejehjemmene måske selv styre en vaskerobot frem for at skulle vaskes af plejepersonalet? Kan selvkørende robotter erstatte portører på sygehusene?

Niels Storm Knigge, økonom i tænketanken Kraka

Det er derfor afgørende, at man har et skarpt øje rettet mod robotter og automatisering, der kan øge produktiviteten i de servicetunge offentlige erhverv. Kan de ældre på plejehjemmene måske selv styre en vaskerobot frem for at skulle vaskes af plejepersonalet? Kan selvkørende robotter erstatte portører på sygehusene?

Det er ikke garanteret, at automatisering af offentlige serviceydelser helt kan løse problemet med Baumols syge. Det vil kræve, at der effektiviseres mindst lige så meget som i den private produktion. Men det er afgørende, at man gå så langt som muligt i automatiseringen af den offentlige produktion. Gør vi ikke dette, rykker de svære valg hurtigt tættere på.

Af Niels Storm Knigge, økonom i tænketanken Kraka.

BRANCHENYT
Læs også