Debat

Inflation udgør en trussel mod Guldlok-økonomien

Eventyret ”Guldlok og de tre bjørne” har lagt navn til en økonomisk situation, der hverken er så varm, at den skaber en høj inflation, eller så kold, at den udløser en recession. Men et sted derude lurer bjørnefar.

Med brandvarme aktiebørser og udsigt til endnu mere af samme skuffe har de altid forsigtigt i horisonten efter sorte skyer spejdende asiatiske nationalbankdirektører vendt blikket mod en gammel fjende af en sund og fornuftig økonomi: Inflation.

Aktiemarkederne i Hong Kong og Singapore satte forleden rekord. Kurserne nåede de højeste niveauer i 10 år – det vil sige før finanskrisen i 2008 sendte alle kurver direkte sydpå.

Japan og Kina udstråler også positiv optimisme, og alt er tilsyneladende godt. Eller i hvert fald ikke skidt. Det er en situation, der karakteriserer det nuværende økonomiske klima, og som økonomerne kalder en ”Guldlok-økonomi”.

Udtrykket stammer fra eventyret ”Guldlok og De Tre Bjørne”. Det blev første gang lanceret i en bog fra 1992 af den amerikanske økonom David Shulman, der dengang arbejdede for finanshuset Salomon Brothers.

En Guldlok-økonomi defineres som en økonomi, der hverken er så varm, at den genererer inflation, eller så kold, at den udløser en recession. Det er en økonomi, som sikrer stabil vækst med lav inflation, økonomisk stabilitet, tæt på ingen arbejdsløshed, og som giver nationalbanker og regeringer plads til at føre en markedsvenlig finanspolitik.

Sådan så året 2017 ud set fra økonomernes perspektiv. Sådan forventer de også, at 2018 forløber. I kortene ligger en global økonomisk vækst på 3,8 pct. – for Asiens vedkommende mellem 5,0 og 5,2 pct., hvad der kaldes stabilt og normalt på de her kanter.

Især amerikanske renteforhøjelser står og blinker på skærmen som den faktor, der kan udløse ustabilitet – og inflation.

Jan Lund, , konsulent, forfatter og kommentator med base i Singapore

David Shulmans bog handler ikke kun om den fagre Guldlok, men også om de tre bjørne. Om at holde bjørnene i skak. Bogens fuldstændige titel er ”The Goldilocks Economy: Keeping the Bears at Bay”.

Det var netop det billede, Ravi Menon, chef for Money Authority of Singapore (MAS), Singapores svar på en nationalbank, brugte forleden, da han kiggede i krystalkuglen for de kommende 12 måneder.

På en konference i Singapore advarede han om overmod og overdreven tilfredshed med tingenes tilstand.

»De tre gnavne bjørne er måske ikke alt for langt væk,« noterede han advarende og udnævnte inflation som den største trussel for investorer og markeder. Inflationen – Far Bjørn – er fraværende for tiden på grund af et undervurderet strukturelt slør over verdensøkonomien. F.eks. globaliseringens og teknologiens pres på lønningerne. Typisk vil et stramt arbejdsmarked føre til lønpres og inflation. Men globaliseringen neutraliserer den effekt, bl.a. fordi antallet af jobsøgende er fordoblet siden år 2000. Det presser lønningerne.

De teknologiske gennembrud påvirker ikke kun produktionen, men også servicesektoren, samtidig med at e-handel – eller ”Amazon-effekten”, som det kaldes – trykker priserne og holder inflationen i skak.

Set fra Ravi Menons side er det en engangseffekt. Når den er blevet hverdag for alle spillere, vil de teknologiske forandringer kun spille en mindre rolle, mens de cykliske igen får stor betydning.

Protektionisme er Mor Bjørn, men måske ikke så stor en risiko som frygtet. I hvert fald var der ingen større effekt på den globale økonomi og finansmarkederne i 2017 af den stigende protektionisme rundt om i verden.

Bjørneungen er finansiel ustabilitet. Den situation kan blive udløst af mange forhold fra politik til naturkatastrofer. Den høje gæld i G7-økonomierne og i de nye emerging markeder i Asien er også en latent risiko. Især amerikanske renteforhøjelser står og blinker på skærmen som den faktor, der kan udløse ustabilitet – og inflation. Markederne har generelt bygget tre mindre amerikanske renteforhøjelser i løbet af 2018 ind i priserne. En afvigelse fra de forventninger er en af faktorerne, der kan udløse en markedspanik, der også vil ramme aktiemarkederne.

Foreløbig trives Guldlok altså fint både i verden som helhed og Asien i særdeleshed. Men de tre bjørne – inflation, protektionisme og finansiel ustabilitet – sniffer rundt derude i skoven.

Som MAS-chefen fastslår, så skal man ikke forveksle en bjørn i hi med en død bjørn: »Måske varer det længe før den vågner, men hvis den gør, kan det blive grumt.«

Læs også