Debat

Investeringschef: Sats penge på orkaner, olielæk og jordskælv

Katastrofer er sort uheld - men også det nye sort i investeringsbranchen, skriver kapitalforvaltningschef.

Jordskælvet i Nepal. Foto: AP/Kat Heldman

Investeringsåret 2017 er nu i historiebøgerne, og med fuld damp er der taget fat på 2018. Samlet set var 2017 et fordelagtigt år for både aktier og obligationer med pæne afkast til følge, hvilket naturligvis er positivt, men samtidig er det også med en lidt større utryghed, at der er taget fat på 2018:

Aktiemarkedet har fået en fin start på året, men meget kan endnu nå at ske. Indtil nu har vi nemlig set et aktiemarked, der ignorerer usikkerheden, hvorimod rente- og valutamarkedet har stået for skud: Dollaren handler på laveste niveau i tre år, alt imens den to-årige amerikanske rente er over to procent for første gang i 10 år. Det er bemærkelsesværdigt.

Imens styrkes euro, og de europæiske renter stiger, da markedet nu venter stramninger af pengepolitikken fra Den Europæiske Centralbank. Det nuværende opkøbsprogram af obligationer løber minimum frem til 30. september i år, men hvad sker der herefter? Eller muligvis før i takt med, at ændringerne annonceres?

Der, hvor jeg sidder, har vi fokus på at sprede æggene i flest mulige kurve. Der er fokus på langsigtede investeringer og porteføljen skal derfor bestå af mange byggeklodser, der samlet giver en optimal risikospredning. Der er fortsat potentiale i aktier og et afkast at hente i obligationer - men kun i reduceret grad. Dette stiller krav til nye potentielle investeringer, og tillad mig derfor præsentere den seneste byggeklods i porteføljen, som medierne kommer til at emme meget mere af i 2018:

Katastrofeforsikringer. Katastrofer er sort uheld - men også det nye sort i investeringsbranchen. For den uvidende lyder det nok specielt, men i korte træk garanteres man som investor en høj, fast årlig præmie, mens man løber riskoen for at katastrofer (orkaner, olielæk etc., red.) indtræffer. Som i så mange andre markeder kan man tilgå investering i katastrofemarkedet med mange forskellige risikoprofiler, som er tilpasset ens temperament.

Katastrofer er sort uheld - men også det nye sort i investeringsbranchen. For den uvidende lyder det nok specielt, men i korte træk garanteres man som investor en høj, fast årlig præmie, mens man løber riskoen for at katastrofer (orkaner, olielæk etc., red.) indtræffer

Kristian Myrup, kapitalforvaltningschef, Artha Kapitalforvaltning

I mit synspunkt er aktivklassen interessant, da forholdet mellem afkast og risiko på sigt er attraktivt, selvom de kortsigtede udsving kan være store. Det forventede afkast er godt i forhold til risikoen. I den sammenhæng er det væsentligt, at naturkatastrofer kan indtræde på alle mulige tidspunkter, og at disse er fuldstændig ukorreleret med de udsving, som er på de øvrige finansielle markeder - eksempelvis aktier og obligationer. Aktivklassen bidrager dermed til en god diversificering i porteføljen.

Markedet er fortsat underdækket, og kun en brøkdel af skaderne efter katastrofer er dækket forsikringsteknisk. Fundamentalt er man som investor med til at løse et problem mod god betaling, så man kan gå ind i aktivklassen med dobbelt god samvittighed. Af flere årsager kan vi derfor håbe på, at verden ikke vil blive udsat for samme mængde af naturkatastrofer i 2018, som det var tilfældet i rekordåret 2017.

Af Kristian Myrup, kapitalforvaltningschef, Artha Kapitalforvaltning

Læs også