Debat

Dansk Folkeparti bliver nødt til at komme ud i "virkeligheden"

Dansk Folkeparti bør komme ud og møde de virksomheder, der lige nu står og mangler arbejdskraft, skriver Steen Nielsen, underdirektør i DI.

Foto: Jan Dagø

Dansk Folkepartis erhvervsordfører Hans Kristian Skibby skrev torsdag på Finans, at han ikke tror på, at danske virksomheder har svært ved at skaffe medarbejdere. Han efterlyser »en saglig detektor-test af arbejdsgivernes påstande«. Et initiativ, Dansk Industri kun kan byde velkommen.

Jeg tror, at det ville være godt for Skibby at komme en tur ud på et par virksomheder og møde ledere og medarbejdere, der kan fortælle, hvor godt det går på mange virksomheder lige nu. Rigtig mange oplever fremgang og har brug for at ansætte nye medarbejdere.

Men mange virksomheder har svært ved at finde de medarbejdere, der er brug for. Den seneste analyse fra DI viser, at næsten fire ud af ti virksomheder har måttet opgive at besætte en ledig stilling inden for det seneste år. Det går ud over væksten herhjemme, og konsekvensen kan være, at vi kommer til at miste arbejdspladser til udlandet.

Det er såmænd ikke så mærkeligt, at der mangler medarbejdere. Vi har skabt 150.000 nye job i de private virksomheder i de sidste fire år, og vi er meget tæt på at slå en historisk rekord for antallet af job i Danmark. Samtidig er der ikke mange ledige tilbage og dem, der bliver ledige, finder typisk meget hurtigt et nyt job.

Jeg tror, at det ville være godt for Skibby at komme en tur ud på et par virksomheder og møde ledere og medarbejdere, der kan fortælle, hvor godt det går på mange virksomheder lige nu. Men mange virksomheder har svært ved at finde de medarbejdere, der er brug for.

Steen Nielsen, underdirektør i DI

Fra virksomhedernes side vil vi gerne bruge de gode tider til at skabe flere arbejdspladser. Vi vil meget gerne have de sidste ledige i job. Og at vi arbejder på det, viser de tørre tal. Hver eneste måned kommer mere end 15.000 ledige danskere i arbejde, og virksomhederne er klar til at hjælpe med at få flere af dem, der står helt uden for arbejdsmarkedet, i job.

Men vi kommer ikke uden om, at der også er brug for de udenlandske medarbejdere. Dem har vi fået flere af de seneste år, og de er helt nødvendige for det danske samfund. Uden de udenlandske medarbejdere ville mange virksomheder slet ikke kunne få det til at hænge sammen i Danmark. Og manglen på medarbejdere betyder, at vi får brug for endnu flere udenlandske medarbejdere de kommende år.

Derfor vil vi fra DI’s side gerne forbedre mulighederne for at hente kvalificerede udenlandske medarbejdere hertil. Og jeg vil understrege ”kvalificerede”. Vi ønsker ikke at åbne for ufaglærte medarbejdere fra lande uden for EU. Og behovet for kvalificerede udenlandske medarbejdere har ikke noget at gøre med, at udlændingene skal ansættes til en lav løn og skabe et nedadgående lønpres, som de to politikere fra Dansk Folkeparti hævder. Lad mig slå fast en gang for alle. De udenlandske medarbejdere ansættes til danske lønninger og på helt samme vilkår som danske medarbejdere. Vores overenskomster og virksomhedernes lokale aftaler sikrer, at der gælder de helt samme regler, uanset hvor medarbejderen kommer fra.

Eller sagt med andre ord: De udenlandske medarbejdere tager ikke job fra danskere. Vi har brug for begge dele.

Jeg håber, at Dansk Folkeparti og de andre partier i Folketinget vil gøre, hvad de kan for at hjælpe virksomhederne med at skaffe de medarbejdere, der er brug for. Og hvis Hans Kristian Skibby har lyst til at møde hverdagen derude, vil jeg gerne invitere dem med på besøg hos nogle af DI’s medlemsvirksomheder.

Af Steen Nielsen, underdirektør i Dansk Industri.

Læs også