Debat
Mine nyheder

Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.

Du har ingen overvågninger endnu

Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.

0

Bedre kommunal ledelse kan frigive 7.000 fuldtidsjob

I Randers Kommune har man reduceret antallet af årlige sygedage med knap tre dage. I Helsingør ser man samme gode resultater. Vi kan frigive tusindvis af medarbejdertimer, hvis vi sænker det alarmerende høje offentlige sygefravær, skriver direktør

Foto: Casper Dalhoff.

Sygefraværet i den offentlige sektor er generelt højere end i den private. Relativt beskedne forbedringer gennemført ved mere fokuseret ledelse kan frigøre 7.000 personers arbejdskraft - det svarer til udbyttet af en større arbejdsmarkedsreform som f.eks. førtidspensionsreformen.

I denne tid, hvor overenskomstforhandlingerne sætter fokus på den offentlige sektor, skal det ikke glemmes, at der er gode muligheder for at øge effektiviteten i den offentlige sektor således, at der kan frigøres arbejdskraft til andre formål. Det er særligt relevant, når såvel offentlige som private virksomheder har store udfordringer med at rekruttere medarbejdere.

Der er grupper af offentligt ansatte, som har et meget højt fravær – ikke mindst i kommunerne. Lærerne havde i 2016 i gennemsnit mere end 11 sygedage, mens pædagoger og øvrigt personale i daginstitutioner nåede op på næsten 14 fraværsdage. Sosu-medarbejdere lå helt i top med knap 16 sygedage.

Det er først og fremmest et ledelsesansvar at sikre et lavt sygefravær. Ledelserne i de offentlige virksomheder og institutioner skal gennemføre den rette personalepolitik og sikre de vilkår for medarbejderne, som medvirker til at holde sygefraværet nede.

Der er rigtig mange eksempler på, at en synlig og fokuseret ledelsesindsats kan nedbringe sygefraværet væsentligt på offentlige arbejdspladser. F.eks. reducerede Randers Kommune ved en markant indsats i 2016 sygefraværet med 2,9 sygedag pr. medarbejder, og i Helsingør er det lykkedes at opnå en reduktion på knap 2 dage.

Kommunerne bør derfor generelt arbejde for både et ledelsesrum og en ledelsesindsats, der kan sikre lignende fald i sygefraværet i alle landets kommuner. Ledernes Hovedorganisation har gennemført beregninger, der viser, at realistiske målsætninger kan reducere det samlede sygefravær med mindst 7.000 personer - selvom sygefraværet i den offentlige sektor endda stadig vil ligge noget over den private.

I kommunerne burde man satse på, at alle kommuner skal nå ned på et sygefravær svarende til gennemsnittet af de ti kommuner med det laveste fravær. Der skal også satses på en nedbringelse af sygefraværet i stat og regioner. Samlet set vil det være et realistisk mål at realisere en målsætning om forøgelse af det reelle arbejdsudbud på 7.000 personer gennem færre sygedage.

Der har gennem de seneste 10-15 år været gennemført en række overordnede arbejdsmarkedsreformer, som har banet vejen for øget beskæftigelse og samfundsøkonomisk velstand. Potentialet for nye reformer er svundet gevaldigt ind. Derfor bør vi ikke undlade at høste den arbejdsstyrkegevinst, som kan opnås gennem bedre ledelse og lavere sygefravær.

Derfor bør stat, regioner og kommuner samt deres medarbejdere ikke bruge al opmærksomhed på en mulig kommende arbejdsmarkedskonflikt. Tværtimod bør tiden også bruges på at forberede målsætninger, der kan frigøre arbejdskraft til nye opgaver i erhvervsvirksomhederne og i den offentlige sektor.

Af økonom og direktør Henrik Bach Mortensen, Ledernes Hovedorganisation.

BRANCHENYT
Læs også