BREAKING

Gamle rutiner spænder ben for effektiv softwareudvikling

Mange virksomheder sidder fast i de samme rutiner og går dermed glip af nye arbejdsmetoder, der gør det nemmere og billigere at udvikle nye produkter, skriver to eksperter fra IT-universitetet.

Foto: Mathias Svold.

Virksomheder i bredt spektrum af brancher bruger enorme beløb på at udvikle softwareprodukter. Desværre er det langt fra altid, at den ønskede gevinst opnås. Det er der flere grunde til. Først og fremmest har udviklingen af fx apps det med at tage længere tid end beregnet. I nogle tilfælde kan det tage årevis før produktet kommer ud til forbrugerne, og når det endelig bliver lanceret er det måske forældet – hvis produktet da nogensinde matchede brugernes behov.

En metode til at undgå fejlslagne investeringer er agil softwareudvikling. Her starter man med at udvikle de vigtigste elementer af det produkt, man ønsker at udvikle, og så tester virksomheden det løbende hos brugerne. På den måde bliver man hurtigt klogere – nogle gange efter få uger – på brugernes behov, før det er for sent, dvs. inden der er brugt for meget tid og for mange penge på at gå i en forkert retning. Et eksempel: Microsofts produkter består de typisk af utrolig mange funktioner, som hovedparten af forbrugerne ikke bruger. Det er formodentlig kun de færreste mennesker, som er bekendt med alle Words mange grafiske muligheder, mens de fleste vil være fortrolige med de mest gængse tekstbehandlingsfunktioner.  Når man softwareudvikler på den agile måde, starter man med tekstbehandlingsfunktionerne og sørger for, at brugerne er begejstrede for dem, inden man går videre.  

Et andet karakteristikum ved agilt softwareudvikling er en flad struktur mellem de kollegaer, som er involveret i projektet. Udviklerne bliver typisk delt op i små arbejdsgrupper på ca. syv personer, og hver arbejdsgruppe har ansvaret for at designe og udvikle en del af produktet. Fordelen er, at enkeltdelen ikke skal overleveres fra en gruppe til en anden med alle de krav til dokumentation og risici for fejl, som det medfører. Når en arbejdsgruppe afleverer, er delen klar til at blive brugt.

Og her kommer udfordringen så: Det skal selvfølgelig sikres, at den enkelte gruppe delprodukt passer sammen med de andres gruppers dele, så virksomheden ender med at kunne præsentere et solidt og gennemtænkt produkt. Det kræver en ny form for samarbejde. Eller sagt på en anden måde; den traditionelle topstyring, som man kender fra mange virksomheder duer ikke her. Lederen og/eller mellemlederen kan ikke – hvor dygtig han eller hun end er – overskue alle processens detaljer. Hvis man vil opnå de fordele, som agil softwareudvikling tilbyder, må man derfor også tænke nyt i forhold til at sikre en mere flad samarbejdsform, evt. ved at se på om vidensdeling og beslutningskompentencer skulle spredes mere ud blandt medarbejderne.   

af Maria Paasivaara, ekstern lektor IT-Universitetet og Jari Kickbusch, forskningskommunikatør, IT-Universitetet

BRANCHENYT
Læs også