Debat
0

Åbenhed er det bedste modtræk mod sexchikane

Det er indiskutabelt, at det er en ledelsesopgave at tage aktivt stilling til, hvordan vi bedst muligt forebygger sexchikane på vores arbejdsplads.

Hver ottende kvindelige leder i Danmark har følt sig udsat for seksuel chikane inden for de seneste to år. Jeg gentager: Hver ottende – eller 13 procent. Det viser en undersøgelse baseret på svar fra 1.269 medlemmer af Lederne.

Som lederorganisationen for 115.000 medlemmer kan og vil vi ikke frasige os vores del af ansvaret for at højne vidensniveauet på dette område. Jeg tror på, at åbenhed og viden er de bedste træk mod seksuel chikane på arbejdspladserne. Derfor er metoo-kampagnen så vigtig. Den giver os alle sammen mulighed for at tale åbent og frit om et emne, som hidtil har været omgærdet af stærke tabuer.

Men tale gør det ikke alene. De ledende medarbejdere bærer et hovedansvar for at håndtere problemer med sexchikane, hvis de opstår, og det mener 96 procent af lederne i den nye undersøgelse også selv. Det er indiskutabelt, at det er en ledelsesopgave at tage aktivt stilling til, hvordan vi bedst muligt forebygger sexchikane på vores arbejdspladser. Og der må ikke herske usikkerhed i en virksomhed om sagsgangen og villigheden til at handle fra lederens side.

Vi kommer dog kun problemet til livs, hvis alle på arbejdspladsen støtter op om et chikanefrit miljø. Seksuelle chikanører findes desværre på alle niveauer også blandt kunder, leverandører og borgere. Derfor skal det gøres eksplicit, at det forventes, at man som en god kollega træder i karakter, såfremt man er vidne til seksuelle krænkelser.

Til gengæld skal vi ikke putte lederen i en spændetrøje. Det er nemlig præcis det, der bliver konsekvensen af fagbevægelsens forslag om at skærpe ligebehandlingsloven med et såkaldt 'indirekte objektivt arbejdsgiveransvar'. Det indebærer noget så radikalt som at pålægge lederen ansvaret for at løfte bevisbyrden og dokumentere, at chikanen ikke kunne være undgået. Det har lederen i den daglige praksis af gode grunde ikke en kinamands chance for at leve op til. Det vil derfor sætte lederen under et unødigt pres, og et naturligt modsvar vil være at gribe til en mere kontrollerende ledelsesstil, hvor lederen overstyrer og sætter fokus på håndhævelse af formalistiske regler.

Overvågning vil spille en betydelig rolle, og prisen, som vi alle kommer til at betale for forslaget, vil være, at vi reducerer råderummet for medarbejderne til at udleve det sunde og gode, frie kollegaskab, som også er en væsentlig del af det at gå på arbejde. At lave lovgivning, der tager udgangspunkt i virksomheder som forbryderbander, tror jeg ikke er vejen frem.

Vi bør tage fat om problemerne med helt andre værktøjer – fx i form af værdibaseret ledelse, hvor vi med lederen i hovedrollen tager et ansvar for at sikre et chikanefrit arbejdsmiljø. Krænkende adfærd skal ikke fejes ind under gulvtæppet og metoo-kampagnen skal ses som en kærkommen lejlighed til at sætte behovet for et chikanefrit miljø på dagsordenen på de danske arbejdspladser.

BRANCHENYT
Læs også