Debat
0

De strammer for hårdt

Aktiemarkedet vil i løbet af de kommende måneder skulle leve med en betydelig usikkerhed, i forbindelse med at den amerikanske centralbank gradvist skal indstille sig på et mindre behov for højere renter.

I midten af juni holdt den amerikanske centralbank et af sine normale møder med tilhørende pressekonference. I denne forbindelse blev de enkelte medlemmers renteforventninger kommunikeret via de såkaldte ”fed dots” – altså en afbildning af, hvordan de enkelte medlemmer forestiller sig, at centralbanken over de kommende 12-18 måneder vil sætte den korte rente.

Ifølge denne afbildning vil den amerikanske centralbank over det kommende år hæve renten med i hvert fald fire gange 0,25 pct., så renten vil blive minimum 3,00 pct. Det skal tilføjes, at de finansielle markeders afledte renteforventninger er noget lavere, og at de normalt ender med at få ret i forhold til centralbanken. Ikke desto mindre kan man godt finde grund til at bekymre sig om de planlagte stramninger.

At dømme på markedsreaktionerne forekommer det mere og mere sandsynligt, at den amerikanske centralbank er overoptimistisk på vegne af den amerikanske økonomi, og at den vil komme til at stramme pengepolitikken for meget og for hurtigt. En af de væsentligste indikatorer på markedets forventninger til effekten af den amerikanske pengepolitik er forskellen mellem den 2-årige og den 10-årige rente på amerikanske statsobligationer. Denne forskel kaldes også for hældningen på rentekurven.

Hvis hældningen er stor (stejl), er det udtryk for, at obligationsmarkedet anser pengepolitikken for at være stimulerende på den langsigtede vækst, og at inflationen følgelig vil kunne vokse, hvilket investorer i lange obligationer skal kompenseres for ved en højere rente. Omvendt gælder, at en meget flad hældning eller sågar en inverteret rentekurve (hvor korte renter er højere end de lange renter) er udtryk for, at centralbanken i obligationsmarkedets øjne har strammet pengepolitikken så meget, at de går ud over væksten og at inflationen på længere sigt vil lidt under dette.

Vi er desværre ved at komme meget tæt på en inverteret rentekurve i USA. Renten på 2-årige, amerikanske statsobligationer er nu 2,54 pct., mens de 10-åriges rente er på 2,85 pct. Forskellen på 0,31 pct.-point er den laveste siden august 2007. Når vi skal være særligt opmærksomme på, om rentekurven inverterer, er det fordi dette siden 1970’erne har været en pålidelig advarsel for fremtidig recession og dermed ringe aktiemarkedsafkast.

Rentekurven inverterede i 1989, hvorefter vi fik den såkaldte savings and loans bank crisis i USA (en finansiel krise i mindre format). Den inverterede i 2000, hvorefter it-boblen bristede, og vi fik en recession i 2001-2002. Sidst inverterede den i 2006-2007, hvorefter vi fik kreditkrisen i 2008-2009.

Ikke til at spøge med

Obligationsmarkedet skal man ikke spøge med. Når vi nu er så tæt på en invertering, og når den amerikanske centralbanks forestillinger er baseret på endnu højere, korte renter om 12 måneder, er det klart en alvorlig bekymring for aktieinvestorer, som desuden har en eskalerende handelskrig og omfattende uro i det EU-samarbejdet pga. den nyvalgte, italienske regering at bekymre sig om.

Min vurdering er derfor, at den amerikanske centralbank vil komme til at skrinlægge en eller flere af de planlagte renteforhøjelser over de kommende 12 måneder, og at inflationen vil få lov til at vokse i mellemtiden. Denne opfattelse begrunder jeg i øvrigt også med mine forventninger om, at specielt eurozonens og Japans økonomier i resten af året vil opleve væsentligt lavere vækstrater, og at USA’s økonomi med en vis forsinkelse også vil decelerere (bevæge sig langsommere, red.), efterhånden som vi kommer ind i foråret 2019.

Aktiemarkedet vil i løbet af de kommende måneder skulle leve med en betydelig usikkerhed i forbindelse med, at den amerikanske centralbank gradvist skal indstille sig på et mindre behov for højere renter. Amerikanske centralbankøkonomer har også en stolthed, og aktiemarkedet kommer til at lide under dårlige afkast og forhøjet volatilitet, indtil de har ædt deres optimistiske forventninger.

BRANCHENYT
Læs også