Debat
0

Reform slanker bureaukratisk jungle af erhvervsstøtteordninger

Det forældede og bureaukratiske erhvervsstøttesystem får en massiv overhaling. Det er tiltrængt

Vi har i Danmark en lang tradition for at understøtte erhvervsudviklingen og bistå virksomheder i alle egne af landet for at få de bedste betingelser for at skabe vækst og nye arbejdspladser.

Hensigten har til alle tider været god, men desværre har erhvervsfremmeindsatsen udviklet sig til at blive et finurligt system med masser af overlappende tilbud og et virvar af aktører, som har skabt forvirring hos virksomhederne.

Faktisk giver mange virksomheder udtryk for, at nogle af tilbuddene mere er skabt for at holde liv i systemet end at hjælpe virksomhederne, der ofte har svært ved at finde rundt i tilbuddene. Samtidig har det vist sig, at langt fra alle tilbud er kvalificerede nok og møder virksomhedernes reelle behov.

Kort sagt: Der var behov for en reform. En ny erhvervsfremmelov, som genopfinder det egentlige og oprindelige formål med et erhvervsfremmesystem, nemlig at være til for virksomhederne og hjælpe dem på deres præmisser.

Dansk Folkeparti har valgt at engagere sig markant i denne reform. Det har vi gjort, fordi erhvervslivet – og det at kunne drive og udvikle forretning i hele landet – er en vigtig forudsætning for at kunne opretholde det samfund, som vi lever i. I mange dele af landet kommer udviklingen ikke af sig selv, men der er brug for en hjælpende hånd til at realisere potentialet.

Derfor er vi glade for, at der virkelig er tale om en forenkling, som gør det nemmere for virksomhederne at få overblik over tilbuddene og gøre brug af dem. En af de mest markante ændringer er, at regionerne fremover ikke skal udbyde egne erhvervsfremmetilbud – vi går fra tre til to lag i indsatsen, staten og kommunerne. Det frigør midler, der så kan finde anvendelse andre steder. En anden central ændring er, at de gode erfaringer fra de seneste 12 år med væksthusenes tilbud nu gøres tilgængelige for alle virksomheder, hvor det hidtil har været forbeholdt den vækstorienterede del af erhvervslivet.

Samtidig bringes tilbuddene fysisk tættere på virksomhederne, idet seks lokale erhvervshuse med yderligere seks afdelinger afløser væksthusene og placeres rundt om landet. I disse nye erhvervshuse tilknyttes der medarbejdere fra de mest centrale statslige ordninger, som bl.a. Vækstfonden, Innovationsfonden og Udenrigsministeriet. Det betyder, at tilbuddene over en bred front fremover kommer tættere på virksomhederne og i langt højere grad end tidligere kan målrettes den enkelte virksomheds behov.

Jeg er sikker på, at vi med reformen ikke bare har skabt et mere overskueligt udbud af offentlige tilbud, men også har skabt grundlaget for mere kvalificerede ydelser – og samtidig fået tilbud og aktører tættere på målgruppen.

BRANCHENYT
Læs også