Debat

Intet tyder på recession i 2019 – hold fast i aktierne

Her i starten af 2019 er det relevant både at kigge frem og tilbage for at lære af historien og forsøge at forudsige, hvad der sker i året, der kommer.

Når vi skuer tilbage på, hvad der påvirkede markederne mest i 2018, så står politik øverst på listen. Handelskrig og Brexit er to umiddelbare og let forståelige forklaringer på den nervøsitet og turbulens, der har kunnet aflæses i udviklingen på de finansielle markeder gennem det meste af 2018. Modsat har den faktiske makroøkonomiske udvikling, renteniveau og virksomhedernes indtjening overordnet set levet op til de forventninger, vi havde ved indgangen til 2018.

Hvordan ser det så ud, når vi kigger ind i 2019? Tegnene på aftagende global vækst har været tydelige gennem et stykke tid, især i Europa. Det er der ikke noget overraskende i. Udviklingen er i god overensstemmelse med markedets generelle forventninger og burde dermed være indregnet i aktiekurserne allerede.

Hvad er det så, der har ført til den værste december måned på aktiemarkederne siden 1931 og fået flere og flere kommentatorer til at spå om et forestående kollaps på aktiemarkederne i 2019?

Det kan ikke være de faktiske makroøkonomiske forhold. Der er intet, der tyder på en nært forestående global recession. Dertil er momentum i økonomierne for stærk. Og det forbehold, man kunne have om, at aktiekurserne skulle være pumpet op og ude af trit med normale prissætningskriterier, er stærkt reduceret oven på kursfaldene kombineret med en indtjeningsvækst, der fuldt ud har levet op til forventningerne.

Derimod er det sandsynligvis frygten for yderligere politisk turbulens, der er hovedårsagen til den negative stemning på aktiemarkederne.

Og risikoen er sådan set reel nok. I en dugfrisk undersøgelse fra McKinsey & Co. vurderer en større andel af globale virksomhedsledere, at de aktuelle økonomiske udsigter både på deres respektive hjemmemarkeder og globalt er forringet i forhold til for et år siden.

Samtidig angives ændringer i handelspolitik, geopolitisk ustabilitet og hård brexit som langt overvejende trusler mod den økonomiske vækst.

Det politiske billede er bestemt ikke blevet klarere. Præsident Trumps "America first" har bredt sig hastigt til en række andre lande - ikke mindst i Europa. Protektionisme og populisme synes at fortrænge økonomisk rationale.

Tendensen er tydelig: Italiens yderfløje, der blev valgt på løfter om borgerløn, som landet næppe har råd til. Frankrigs hastige tilbagetrækning af nødvendige reformer. Farcen i det engelske parlament. Og antidemokratiske tendenser i Tyrkiet og Ungarn. ”Me first” kan absolut blive en trussel mod fortsat økonomisk vækst.

Betyder det så, at man skal sælge sine aktier? Ikke hvis du spørger os.

For det første giver aktier et bedre afkast end obligationer på lang sigt. Og skulle det lykkes politikerne at spolere den igangværende økonomiske vækst, vil det globale renteniveau falde og dermed understøtte aktiemarkederne.

For det andet er vendepunkter i aktiemarkedet svære – nogle vil sige umulige – at forudsige. Vi tror, frygten har drevet aktierne for langt ned, og at selv små politiske "sejre", f.eks. i form af en handelsaftale mellem USA og Kina eller en Brexit-afklaring, vil kunne vende stemningen hurtigt.

For det tredje er både arbejdskraft og kapital blevet meget mere global de seneste 20 år, hvilket giver virksomhederne gode muligheder for at manøvrere i en uforudsigelig verden. Derfor tror vi på aktier – også i 2019.

Af Tommy N. Christensen, adm. direktør, Investering & Tryghed

BRANCHENYT
Læs også