Ledernes barselsforslag træder på de selvstændige

Organisationen Lederne er forhippet på et detailregulere de selvstændiges arbejdsliv. Det kan få meget alvorlige konsekvenser for familielivet, skriver direktør i a-kassen Ase.

Foto: PR.

Far på tvungen barsel i fire måneder er eneste måde at sikre kvinder ligeløn og lige karrieremuligheder. Det er logikken bag et forslag om at øremærke fire måneders barselsdagpenge til faderen fra organisationen Lederne. Forslaget er så vidtgående, at det overhaler såvel Socialdemokratiet som EU indenom, når det gælder lysten til at regulere familielivet helt ned i mindste detalje.

Umiddelbart kunne øremærket barsel til mænd lyde besnærende. Hensigterne er velmenende, og fædre er vigtige i børns liv. Ingen tvivl om det. Jo mere tid børn og forældre har sammen, desto bedre. Hvis det vel at mærke er selvvalgt og ikke risikerer at gå unødigt hårdt ud over familiens økonomi. Og netop her overser Lederne en vigtig pointe. For nogle familier vil øremærket barsel kunne få meget alvorlige konsekvenser.

Forslaget vil ødelægge mange selvstændiges muligheder for at finde en passende balance mellem familieliv og arbejdsliv. Fire måneders øremærket barsel vil betyde, at de enten ikke vil kunne passe deres forretning med risiko for, at kunderne – og dermed deres indkomstgrundlag – forsvinder. Eller også vil deres børn få mindre tid med deres forældre i det første leveår, fordi man lader staten bestemme, hvordan familier med selvstændige erhvervsdrivende skal tilrettelægge barselsperioden.

At bygge en virksomhed op kræver vilje, engagement og for mange en masse arbejde, der ikke bare kan overtages af andre. Heldigvis er fædre i dag meget opmærksomme på, at samværet med deres børn er vigtigt. De vil gerne deltage mest muligt i familielivet, men for netop selvstændige erhvervsdrivende er fleksibilitet helt afgørende. Derfor må det være op til familierne at planlægge, hvordan barsel skal fordeles.

Mon ikke de bedst ved, hvad der er godt for deres familie og virksomhed.  Det er hverken politikerne eller Ledernes Hovedorganisation de rette til at vurdere. Med forslaget om de fire måneders øremærket barsel går Ledernes Hovedorganisation endda betydeligt videre ud af venstrefløjens paroler end eksempelvis Socialdemokratiet. Principielt ønsker Socialdemokratiet at øremærke halvdelen af de uger, som forældrene i dag kan dele frit mellem sig, til faderen. Men dog med den mulighed, at han skal stadig have mulighed for at give såvel retten til fravær som barselspengene til moderen.

Den fleksibilitet udelukker forslaget fra Lederne, der synes at være helt forhippet på at tvangsregulere familielivet uden hensyn til virkelighedens verden i familier med selvstændige erhvervsdrivende. Tværtimod er organisationen øjensynligt klar til at doble op på det forslag om to måneders øremærket fædrebarsel, som EU desværre vedtog i januar.

Selvstændige erhvervsdrivende er per definition vant til at tage ansvar for eget liv. Det gælder også familielivet. Hvor ville det dog være befriende, hvis Lederne ville anerkende de selvstændiges evne til at planlægge og varetage eget liv, herunder også evnen til at tilrettelægge og fordele barselsperioden mellem forældrene, så både barnets og virksomhedens tarv plejes bedst muligt.

Af Karsten Mølgaard Jensen, administrerende direktør i arbejdsløshedskassen Ase.

BRANCHENYT
Læs også