Debat
0

Kunsten at indføre ubehagelig ledelse

Ubehaget skaber rum med plads til nye vaner, strukturer og tankemønstre, skriver direktør Allan Mørch.

Foto: Mathias Svold.  Foto: Mathias Svold.

Det giver på sin vis god mening at bygge en virksomhed på klassiske dyder som faglighed, ledelse og struktur. Det kan dog sagtens betale sig at eksperimentere med en helt anden disciplin, hvor man iblander filosofi i sin tilgang til ledelse.

Man kan starte med at skele til filosoffen Søren Kierkegaard, som mente, at vi bør tilgå verden med den forundring, som mange mennesker har glemt. Med den tilgang følger to helt essentielle konsekvenser: Udfordringer og ubehag.

Man ønsker normalt at undgå begge, men som direktør har jeg opdaget, at de begge har en kæmpe iboende styrke.

Lad mig først forklare, hvordan ubehag kan vendes til noget brugbart i en virksomhed. Ligesom i sportens verden kræver det ofte en del ubehag at nå den øverste plads på sejrsskamlen. Det kræver, at man gennemgår en til tider umenneskelig, lang og ubehagelig proces, fyldt med spørgsmål, tvivl og mislyde.

Hvis man parrer denne proces med menneskets forkærlighed for magelighed, står man i en situation, hvor hjernen modarbejder dyrkelsen af ubehaget. Men hvis man formår at kæmpe imod og blive i det ubehagelige, har det en klar fordel: Ubehaget tvinger dig til overlevelse, og i den proces oplever jeg og resten af min ledelsesgruppe, at vi ofte når frem til nye svar og nye måder at gøre tingene på. Det giver os en langt større indsigt, fordi vi konstant går ind ad nye døre for at nå den sejr og førsteplads, der gør en ende på ubehaget.

Ubehaget følges næsten altid ad med det at gøre sig umage. Du kan ikke sejre uden at gøre dig umage. Hvis det føles ubehageligt, når du gør dig allermest umage, ja, så er du (formentlig) slået ind på en vinderkurs. Derfor er min påstand, at du henter både sejre og anerkendelse ved at turde dyrke ubehaget, som var det den mest naturlige ting i verden.

Ubehaget skaber også rum med plads til nye vaner, strukturer og tankemønstre. Og denne refleksion kan være særlig brugbar for os, der arbejder i iværksættervirksomheder. Vi har fra dag ét en konstant jagt på indsigt, alternative handlemønstre og deraf følgende beslutninger. Her giver filosofien en række gode redskaber og indsigter. Filosofi betyder netop kærlighed til visdom, og når det ligger i filosofiens natur at udfordre det bestående, skaber vi automatisk en ledelseskultur, hvor det i bund og grund handler om at udfordre status quo, undre sig og omfortolke normer og konventioner - med det ene formål at nå frem til den bedst mulige alternative måde at gøre tingene på.

Det kan måske lyde som et bøvlet arbejdsliv, hvor man konstant føler ubehag og hele tiden står midt i en udfordring. Kunsten består i, at vi gang på gang kan se, hvordan det rykker organisationen og flytter vores udviklingsarbejde, når vi tør stille spørgsmål, og når vi tvinger os selv ud i de ubehagelige vinderspurter, der afgør sejren. Det er ikke sikkert, det virker i alle virksomheder, men for os har det gjort en kæmpe forskel.

Af Allan Mørch, direktør i softwareselskabet AskCody.

BRANCHENYT
Læs også