Debat
Mine nyheder

Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.

Du har ingen overvågninger endnu

Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.

BREAKING

Forsimplet analyse tegner misvisende billede af servicesektoren

Produktivitetsrådet benytter i sin seneste rapport en ny regnemetode, der bruges til endnu en gang at bashe servicesektoren.

Det står slemt til med produktiviteten i den private servicesektor, hvis man skal tro den seneste rapport fra Produktivitetsrådet. Men ser man nærmere på beregningerne bag, viser det sig, at konklusionen hviler på et problematisk grundlag.

Rådets rapport sætter endnu en gang fokus på den lave produktivitet i servicebranchen. Som noget nyt har Rådet valgt at beregne produktiviteten i forhold til antallet af beskæftigede fremfor at beregne produktiviteten pr. arbejdstime, som normalt anvendes. Baggrunden er, at timeopgørelser i internationale undersøgelser er notorisk usikre.

Et studie fra Københavns Universitet har vist, at der er markante forskelle mellem de timetal, der opgøres i nationalregnskabet og dem, der indsamles via spørgeskema. Lidt overraskende viser studiet, at Danmarks Statistiks officielle timetal rammer 10 pct. forkert, så vi reelt arbejder mere, og derfor er mindre produktive, mens de statistiske myndigheder i eksempelvis Grækenland stort set rammer præcist i deres skøn af et gennemsnitlig timetal.

Rådet bruger ikke de nyberegnede timetal direkte, men vælger at opgøre produktiviteten i forhold til ansatte, såvel heltid som deltid. I industrien, hvor langt de fleste beskæftigede arbejder fuldtid, har det ikke rigtigt nogen betydning, om man bruger timer eller ansatte.

Men inden for servicefagene er deltidsarbejde mere udbredt. Her har det store konsekvenser. Danmarks hjemmemarkedsorienterede del af servicesektoren, der bl.a. omfatter detailhandlen, ender med den nye regnemetode nu pludselig blandt de lande, der har den laveste produktivitet. Som tredjesidst på listen ligger Danmark 10 pct. under det græske niveau og 30 pct. under Italien, der topper listen.

Men når nu Rådet finder, at timetallet per ansat spiller ind, ville det så ikke være naturligt at have nogle bud på, om sammensætning af heltids- og deltidsansatte inden for forskellige brancher i de forskellige lande kunne påvirke produktiviteten? Man mangler også at reflektere over kvaliteten i et lands serviceydelser.

Det, der desværre står tilbage, er en ekstrem lav produktivitet indenfor den hjemmemarkedsorienterede del af servicesektoren i Danmark. Rådets konklusioner har sikkert vakt jubel i regeringen, der tidligere har foreslået afskaffelse af lukkeloven uanset, hvad det måtte betyde for fastholdelse arbejdspladser og bæredygtige byer i hele landet. Vi andre kunne godt bruge lidt mere analyse og flere nuancer.

BRANCHENYT
Læs også