Debat

Giv danske virksomheder fair konkurrencevilkår

Gode konkurrencevilkår handler om mere en lav skat og adgang til arbejdskraft. Lige nu kæmper dansk erhvervsliv med unfair konkurrence fra både det offentlige og nye deleøkonomiske forretningsmodelle, skriver direktør i Dansk Erhverv, Brian Mikkelsen.

Illustration: Anders Thykier

Når vi taler om erhvervslivets vilkår, falder talen ofte på de traditionelt afgørende konkurrenceparametre så som skat og adgangen til kvalificeret arbejdskraft. Det er også uhyre vigtige forhold - men alt for ofte overser vi de helt konkrete forskelle i dagligdagen, som skaber unfair konkurrencevilkår for danske virksomheder. Det skal vi blive bedre til at gøre noget ved.

Lad mig give fire konkrete eksempler på disse problemer med unfair konkurrencevilkår. 

For det første har vi set mange eksempler på, at det offentlige er gået ind og har overtaget opgaver, der er blevet løst af private aktører. Det er det, vi kalder ”offentligt opgavetyveri”. Nogle konkrete eksempler er kommuner, der vælger at drive egne genbrugsbutikker, egne gartnerier og fælleskommunal vognmandsdrift. Man udkonkurrerer de private med skatteydernes penge i ryggen, i stedet for at bruge ressourcerne på for eksempel bedre velfærd.

For det andet ser vi, at private virksomheder ikke altid bliver bedømt på et fair sammenligningsgrundlag, når de konkurrerer med det offentlige om at løse en opgave – det kunne for eksempel være, hvem der skal drive et plejehjem for kommunens ældre medborgere. For når en virksomhed kommer med et tilbud på at løse en opgave afspejler prisen alle omkostningerne, eksempelvis leje af lokaler, revision af regnskabet og lignende. Men ofte ser vi, at det offentlige mener, de kan løse opgaven billigere selv – men kan konstatere at eksempelvis bygningerne åbenbart ikke koster noget, når kommunen finder sin egen pris (bygningerne ejer kommunen jo alligevel, og noget skal de bruges til). Konsekvensen er et velfærdstab, når opgaven ikke løses, hvor man reelt kan gøre det bedst.

For det tredje er der grænsehandlen. Det er et legitimt politisk valg at have høje afgifter, men det giver danske virksomheder en vanskelig konkurrencesituation. Samtidig giver den voksende e-handel os mange nye muligheder – men også nye udfordringer. Rigtig mange pakker fra udlandet sendes direkte til danske forbrugere, uden at der er styr på, om der betales dansk moms og om hvorvidt reglerne for forbrugersikkerhed er overholdt. Da de internationale postregler tilmed gør det billigere at sende en pakke fra Shanghai til Slagelse end fra København, er størstedelen af pakkerne fra Kina under momsbagatelgrænsen på 80 kroner. Det er ikke fair konkurrence.

For det fjerde har digitaliseringen ført til, at mange deleøkonomiske tjenester har set dagens lys. En vigtig erfaring har eksempelvis været, at skattemyndighederne er nødt til at komme på banen, når privat korttidsboligudleje via Airbnb lige pludselig eksploderer i omfang. Ellers risikerer vi, at det udnyttes til omfattende skatteunddragelse, hvilket giver en helt unfair situation for den etablerede overnatningsbranche. I den digitale tid er det vigtigt, at vi er i stand til hurtigt at finde de kloge nye regler, så vi kan gribe potentialerne, samtidig med at vi sikrer rimelige vilkår uanset typen af forretningsmodel.

Som eksemplerne viser, spænder udfordringerne med unfair konkurrence over mange områder, markeder og brancher. Noget kan løses ved at sikre en klogere indretning og grænsedragning mellem det offentlige og private. Noget handler om at sikre vi har de rigtige regler i en stadig mere intens konkurrencesituation. Og noget handler om i praksis at håndhæve de gældende regler.

Fra erhvervslivets side hylder vi naturligvis konkurrencen – også selvom det kan betyde, at en dansk virksomhed taber kampen. Det holder erhvervslivet fit for fight, til gavn for forbrugerne. Konkurrence er nemlig ikke til for virksomhedernes skyld, men for forbrugernes. Men ligesom man ikke udkæmper en boksekamp, hvor den ene kæmper har en hånd bundet på ryggen, skal vi sikre at vores virksomheder konkurrerer på fair og lige vilkår.

Af Brian Mikkelsen, direktør i Dansk Erhverv.

Følg serien: 10 idéer, der kan ændre Danmark
Læs om 10 visionære iværksættere og deres idéer. I denne uge dækker FINANS fødevarerbranchen, hvor vi ser på fordel og ulemper i forhold til de en af de idéer, som forsøger at bygge verdens med avancerede fødevareprinter.
Læs serien her
BRANCHENYT
Læs også