Debat

Giv butikker lov til at offentliggøre videoovervågning af tyveknægte

Mange erhvervsdrivende er pressede af udenlandske tyvebander, og politiet har ofte ikke tid til at rykke ud. Straffen skal sættes markant i vejret, og butikker skal have lov til at dele billeder af de kriminelle på sociale medier

Hans Kristian Skibby, erhvervsordfører Dansk Folkeparti

Det er desværre en ubestridelig kendsgerning, at tyvebander og organiserede kiosksvindlere har for let spil i deres opgave med at stjæle værdier fra de danske butikker.

Antallet af organiserede butikstyverier er eksempelvis eksploderet. Tyvene er blevet mere organiserede, mere ligeglade og lovgivningen giver desværre ikke butiksejerne tilstrækkeligt gode muligheder for at forsøge at undgå overgrebene. Har butikkerne overvågningsbilleder af tyvene bliver butiksejeren straffet, hvis de lægger disse optagelser på de sociale medier. Tilmed ofte med en straf, der er hårdere, end den straf, tyven vil få.

Skulle det lykkes butikkerne at tilbageholde nogle af disse tyve, sker det desværre alt for tit, at politiet enten ikke møder op, eller at de beder de ansatte om at lade tyvene gå igen. Flere købmænd stod i 2018 frem på TV2 og fortalte samstemmende, at det er blevet dansk hverdag, at tyveknægte har frit spil. Butikstyvene møder nærmest i grupper med ”ordresedler” på de varer, som skal stjæles. De har ligefrem varevogn eller trailer med til dagens kriminelle opgaver, der foregår i fuld dagslys.

Vi kan ikke være bekendt at byde detailhandlen disse forhold. Der skal strammes op og selvfølgelig skal butikkerne have hjælp, når de udsættes for tyveri. Faktisk kalder hele tilgangen på, at vi strammer lovgivningen, giver butikkerne en håndsrækning og straffer tyvene hårdt. Vi skal først og fremmest skærpe straffene for tyveri og særligt i tilfælde, hvor tyverierne har karakter af, at de er organiserede. Udenlandske kriminelle, der begår butikstyveri, skal udvises med indrejseforbud.

Mere konkret skal vi ændre tre ting: Butikkerne skal have lov til at offentliggøre videomaterialet på sociale medier. Loven skal ændres således, at butiksejeren ikke straffes, hvis de offentliggør overvågningsbilleder af tyvene, da offentliggørelsen dels kan hjælp politiet, og dels være med til at virke præventivt. For hvilken tyv ønsker at bliver offentliggjort på de sociale medier?

Udenlandske kriminelle, der begår butikstyveri, skal udvises med indrejseforbud.

Hans Kristian Skibby, erhvervsordfører Dansk Folkeparti

For det andet skal butikker, der plages af tyvebander, kunne få bevilliget private vagtfirmaer betalt af det offentlige til at varetage butikkens sikkerhed, hvis politiet gentagne gange ikke møder op. Der er ingen rimelighed i, at butikkerne enten skal acceptere tyvebandernes hærgen eller selv bekoste yderligere sikring gennem eksempelvis vagtfolk.

For det tredje skal butikker og kiosker, der efterfølgende afsætter disse tyvekoster til videresalg, straffes hårdt. Den form for forretning skævvrider markedet og skader dem, der driver en ordentlig og lovlig forretning. Der skal være klækkelige bøder, konfiskation af kioskens varelager, forbud for ejeren til at drive kiosk og i sidste ende fængselsstraf. Vi vil ikke acceptere, at kioskmiljøet agerer hælere for omrejsende plyndringsbander.

De kriminelle skal mærke en tydeligere konsekvens af deres ulovlige handlinger. De hæderlige butikker skal hjælpes og ikke fortsat plyndres af skruppelløse forbrydere.

BRANCHENYT
Læs også