Debat

Samfundsudfordringen ingen taler om i valgkampen

Alle partier burde gå til valg på at sikre højere arbejdsudbud og bedre produktivitet i Danmark, skriver direktøren i Dansk Erhverv Brian Mikkelsen

Direktør i Dansk Erhverv, Brian Mikkelsen. Illustration: Anders Thykier

Der er blevet lovet velfærdsmilliarder, lavere pensionsalder, pladsgaranti på plejehjem og en masse andet i de første dage efter valgudskrivelsen. Alle løfter, som det vil koste milliarder at indfri. Men desværre har ingen af de store partier endnu talt om, hvordan vi sikre, at væksten fortsætter i dansk økonomi og hvordan vi fremtidssikrer samfundet, så der også er råd til velfærd for vores børn og børnebørn.

Når der loves milliarder til velfærd samtidig med, at der loves lavere pension til udsatte grupper og der ovenikøbet flirtes med at genåbne velfærdsforliget fra 2006, så leger politikerne med at reducere arbejdsudbuddet. For flere offentligt ansatte tager hænder ud af den private sektor, og tidligere pension sender flere ud af arbejdsmarkedet. Og det er slet ikke det, som dansk økonomi har behov for i øjeblikket.

En af dansk erhvervslivs største udfordringer er mangel på arbejdskraft. Vi har danske virksomheder som skriger efter hænder – med virksomheder som dagligt må sige nej til ordre eller sende ordre til udlandet, fordi vi ikke kan skaffe kvalificeret arbejdskraft. Få politikere har i valgkampen adresseret den udfordring endnu eller kommet med en plan for, hvordan vi skal sikre kvalificeret arbejdskraft til vores virksomheder.

Danske virksomheder har rekrutteret forgæves efter arbejdskraft til 70.000 stillinger det seneste halvår ifølge tal fra Beskæftigelsesministeriet. Manglen på arbejdskraft rammer alle landsdele og de fleste brancher. Beskæftigelsen har været stigende og sætter rekorder, hver gang der kommer nye tal. Det er selvfølgeligt godt og positivt at flere kommer i arbejde og kan forsørge sig selv, men hvis der hældes milliarder ud til velfærd og der skal ansættes, endnu flere i pleje- og omsorgssektoren må det også være rimeligt at spørge, hvor skal de medarbejdere komme fra?

Vi skal huske, at det er ansatte i danske virksomheder, som betaler den skat, som det danske velfærdssamfund bygger på. Og når der kommer flere offentligt ansatte, er der færre i den private sektor til at løse opgaverne og tjene pengene hjem til Danmark.

Det er måske ikke underligt, at det lige nu kan være svært at finde politikere, som vil stille sig op og sige, at danskerne skal blive flere år på arbejdsmarkedet. Det er trods alt valgkamp, men jeg synes, at det er på tide, at der bliver givet nogle svar på, hvordan vi skal sikre, at vi har en holdbar økonomi i årene frem. For landingen kan blive utrolig brat, hvis man glemmer, at der er et erhvervsliv, som står med nogle store udfordringer.

Den gode nyhed er, at der ligger en række løsninger, som er kendte og som virker. Vi kunne starte med at sikre, at det bliver lettere at få udlændinge til Danmark for at arbejde. Vi skal sænke beløbsgrænsen og sørge for at flere udlændinge uden for EU kan komme til landet, tage arbejde på danske vilkår og betale skat og bidrage til samfundet. Det burde være fuldstændig ukontroversielt og flere undersøgelser har da også vist, danskerne over en bred kam er tilhængere af udenlandsk arbejdskraft, så længe det foregår på ordentlige vilkår.

Vi skal naturligvis sikre, at syge og nedslidte kan trække sig værdigt tilbage fra arbejdsmarkedet, men vi bør lade pensionsalderen fortsætte med at stige i takt med, at vi bliver ældre. Der er ingen som er interesserede i, at syge mennesker arbejder. Men det er en dårlig ide at lade raske og sunde mennesker forlade arbejdsmarkedet, når det netop er arbejdskraft, vi har brug for.

Og så skal vi se på produktiviteten. Vi mangler igen at fokusere på, hvordan vi arbejder smartere og sikrer, at den knappe ressource, som arbejdskraft er, bliver udnyttet bedre. Den nuværende regering har haft en målsætning om, at øget produktivitet skal bidrage med 35 mia. kr., men har kun gennemført initiativer, der via produktivitetsforbedringer samlet øger strukturelt BNP med 10,5 mia. kr.

Min opfordring er klar: Lad os få fokus på det erhvervsliv, som skal tjene pengene til Danmark. Lad os sikre, at danske virksomheder har optimale vilkår til at skabe mere vækst og flere arbejdspladser i Danmark i den globale konkurrence. Den nuværende regering har haft målsætning om at gennemføre initiativer, der øger arbejdsudbuddet med 55-60.000 fuldtidspersoner i 2025. Det er ikke helt gået sådan, men det er en god ambition.

Alle partier burde gå til valg på at sikre højere arbejdsudbud og bedre produktivitet i Danmark – det er vejen til vækst for danske virksomheder, som er forudsætningen for fortsat vækst og rigdom for Danmark

BRANCHENYT
Læs også