Debat

S-forslag er skidt nyt for private investorer

Det er en skidt idé at hæve aktiebeskatningen. Det vil blot betyde, at der kommer mindre risikovillig kapital til danske virksomheder

Socialdemokratiet har fremlagt deres økonomiske politik, og som forventet var det skidt nyt for dem, som gerne vil sikre risikovillig kapital til selskaber med vækstambitioner.

Danmark har i forvejen en høj marginal aktiebeskatning, hvis man sammenligner med andre nordiske lande. I Finland, Sverige og Norge svinger aktiebeskatningen mellem 30-34 procent, og det er uden at inddrage specielle ordninger som eksempelvis lukrative aktiesparekonti. Resultatet er det samme, hvis man breder sammenligningen ud til OECD-området. Her er Danmarks øverste sats på 42 procent en ganske høj beskatning. Udgangspunktet er altså ikke en meget lav beskatning, som man i debatten kunne få indtrykket af.

Der er også en tæt sammenhæng mellem den personlige skattesats og kapitalbeskatning. Satserne er designet således, at hovedaktionærer ikke ad bagvejen skal kunne udlodde udbytte til en samlet beskatning, som ligger under topskatten. Kombinationen af selskabsskatten på 22 procent og de øverste 42 procent på aktier giver en samlet beskatning på knap 55 procent. Hvis man hæver aktiebeskatningen til 45 procent, svarer det til at hæve den marginale beskatning til 57 procent. Der vil altså være tale om, at den marginale aktiebeskatning ligger over den beskatning, som gælder for arbejdsindkomster.

En sådan ændring vil naturligvis have konsekvenser. For det første vil det yderligere skævvride aktiebeskatningen i forhold til andre skattesatser. For det andet vil investorerne reagere med ændret adfærd.

Hovedargumentet synes at være, at tiden skal skrues tilbage. Det er næppe et overbevisende argument med mindre tiden, der skrues tilbage til, var udtryk for en ligevægt. Men de 42 procent, som er gældende i dag, er ikke nogen speciel og given ligevægt, men fortsat en ret høj beskatning.

Af samme forslag fremgår det, at aktiesparekontoen vil fortsætte uændret. Det betyder et farvel til ideen om, at det maksimale beløb over tid vil kunne stige fra 50.000 til 200.000 kroner. Politikerne vil hævde, at aktiekontoen har været en fiasko, og at vi derfor ikke bør spilde mere tid på den. Men man bør se på årsag og virkning. Aktiesparekontoen er i sin nuværende form simpelthen ikke attraktiv nok.

Aktiesparekontoen blev fra starten født forkert. Beløbsstørrelsen og betingelser er ugunstige. Investorerne vil gerne investere i aktier og tilvejebringe den risikovillige kapital, som bl.a. nye selskaber har brug for, men fiaskoen skyldes forudsætningerne. Pengene, som er på kontoen, er overvejende recirkulerede penge, som kun i meget begrænset omfang kommer fra helt nye aktieinvestorer.

Politik handler mest om symboler og retorik. Og her vil man gerne sende et budskab om, at det kun er ”få” personer med høje aktieindkomster, der kommer til at mærke en stigende beskatning. Man kunne også stille partiet spørgsmålet: Hvorfor markedsfører I ikke, at forslaget rent faktisk rummer noget godt for aktiesparekontoen? Når beskatningen generelt stiger, mens aktiesparekontoen forbliver uændret, er det jo en relativ forbedring.

Men det er åbenbart ikke det signal, man vil sende.

Følg serien: 10 idéer, der kan ændre Danmark
Læs om 10 visionære iværksættere og deres idéer. I denne uge dækker FINANS Energisektoren, hvor vi ser på den næste generation af atomkraftreaktorer, som har potentialet til at blive et stort eksporteventyr for Danmark
Læs serien her
BRANCHENYT
Læs også