Debat
Mine nyheder

Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.

Du har ingen overvågninger endnu

Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.

Nyt finanspolitisk princip er sund fornuft

Den liberale tænketank Cepos kritiserer Socialdemokratiet for at politisere Finansministeriets regnemaskine. Men partiets såkaldte forsigtighedsprincip er ganske normalt i vores nabolande.

Socialdemokratiet har i sin 2025-plan foreslået et finanspolitisk forsigtighedsprincip. Det betyder, at pengene skal være der, før de kan bruges. Det lyder jo ikke kontroversielt, men for nogle typer af økonomer er det åbenbart.

Konkret betyder det nye forsigtighedsprincip, at forventningen om positive dynamiske effekter af skattelettelser ikke kan bruges til finansiering af politiske tiltag. Det er ikke et forslag, der ændrer Finansministeriets regnemetode, men et forslag til en ændret finansieringspraksis.

Det har bl.a. fået tænketanken Cepos til at sige, at Finansministeriet nu går fra at have en fagøkonomisk regnemaskine til en partipolitisk regnemaskine. Det er forkert. I vores nabolande har de i dag en praksis, som ligner det nye forsigtighedsprincip. Den forslåede praksis svarer til det, man gør i Sverige. Også i Norge er man mere forsigtig med at bruge dynamiske effekter som finansiering, end vi er i Danmark.

Finansministeriet selv skriver direkte i sin publikation ”Regneprincipper og modelanvendelse – dynamiske effekter af offentligt forbrug og offentlige investeringer”, at det er en politisk beslutning, om man vil tage forskud på usikre afledte indtægter, når man finansierer politiske tiltag. Det er nemlig grundlæggende op til politikerne at vurdere, hvilke finanspolitiske risici man vil leve med, og hvilke man vil gardere sig imod. Hvem kan være imod, at vi er sikre på, at pengene passer?

Finansministeriet skriver, at det er en politisk beslutning, om og hvordan et skønnet dynamisk provenu af f.eks. skattetiltag skal disponeres. I den forbindelse bør man overordnet sondre mellem Finansministeriets regneprincipper og en konkret finanspolitisk prioritering. Den sondring har Cepos ikke forholdt sig til, når den er bange for, at Finansministeriets regnemaskine bliver en partipolitisk regnemaskine.

Med Socialdemokratiets forsigtighedsprincip vil regnestykkerne i Finansministeriet være de samme som i dag – forskellen er blot, at man ikke vil bruge penge, som man ikke har endnu. Kommer pengene ind, så kan man disponere over dem. Det burde ikke være kontroversielt, men sund fornuft.

Læg dertil, at der også i Danmark er fagøkonomisk kritik af den nuværende praksis. De økonomiske vismænd har bl.a. understreget de store usikkerheder ved de dynamiske effekter. Nationalbanken har på baggrund af vismændenes arbejde kritiseret den nuværende praksis, hvor man tager forskud på usikre adfærdseffekter. Som Nationalbanken skriver til Det Økonomiske Råd, skal man være påpasselig med på forhånd at indregne dynamiske effekter af skattelettelser som finansieringselementer. De kan indregnes, når og hvis de har materialiseret sig.

BRANCHENYT
Læs også