Debat

Europa er dårligt rustet til en ny krise

De alt for rigide finanspolitiske spilleregler betyder, at en ny økonomisk krise vil ramme EU hårdt

EU’s ledere forhandler i øjeblikket om, hvem der skal besætte topposterne i EU. Uanset hvem der kommer til at stå i spidsen for EU, står EU overfor en økonomisk afmatning, som i værste fald kan udvikle sig til en økonomisk krise. En krise, som EU i givet fald er dårligt rustet til.

Væksten er aftaget flere steder i EU, bl.a. i Tyskland, og generelt er usikkerhederne i den globale økonomi store. Brexit er ikke faldet på plads, og der er heller ikke nogen fredsaftale på bordet i handelskrigen mellem USA og Kina. Erhvervstilliden er faldet markant, og Den Europæiske Centralbank (ECB) er blevet så bekymret for væksten, at man har opgivet den oprindelige plan om at hæve renten i 2019. Den Amerikanske Centralbank har også valgt at stille renteforhøjelser i bero.

ECB kan ikke gøre så meget, hvis en ny krise rammer europæisk økonomi. Renterne er nemlig allerede meget lave. Den europæiske økonomi er så at sige allerede på EPO.

Det andet redskab i værktøjskassen, finanspolitikken, er med de nuværende regler i EU’s vækst- og stabilitetspagt også vanskeligt at tage i brug. Sydeuropa har gennemført store sparrepakker, men gælden er fortsat høj, og mulighederne for at lempe finanspolitikken er med de gældende regler meget begrænsede i Sydeuropa.

Derfor er der stor risiko for, at en ny krise vil ramme EU hårdt. En ny krise vil have optimale betingelser for at påføre europæisk økonomi strukturelle skader. Finanskrisen har efterladt mange grimme ar.  Mange arbejdsløse i EU er blevet fanget i langtidsledighed, og investeringerne har i lang tid været alt for lave, så der er blevet investeret for lidt i ny teknologi, digitalisering og infrastruktur. Finanskrisen påførte europæisk økonomi et permanent velstandstab, og når EU ikke effektivt kan bekæmpe en ny krise, er der en stor risiko for, at det sker igen.

Enkelte Nordeuropæiske lande – heriblandt Danmark og Tyskland - har muligheden for at øge de offentlige investeringer, hvis vi bliver ramt af en ny krise. Specielt er det vigtigt, at Tyskland øger sine investeringer. Når Tyskland fører ekspansiv finanspolitik, gavner det ikke kun Tyskland, men gavner via afledte samhandelseffekter også de lande, som pga. de stramme budgetregler ikke kan føre en ekspansiv finanspolitik. Samtidig er der i Tyskland et stort behov for at øge investeringerne.

Hvis en krise igen rammer Europa, er det derfor vigtigt at bruge finanspolitikken mere aktivt end man gjorde efter udbruddet af finanskrisen. Efter finanskrisen strammede politikkerne finanspolitikken for hurtigt og voldsomt, og alt blev i sidste ende overladt til ECB og Mario Draghi. ”Super Mario” har gjort alt hvad han kunne for at få pulsen i det økonomiske kredsløb op igen. Derfor må EU træde i karakter, og være parat til at anvende finanspolitikken mere aktivt, hvis det bliver nødvendigt.

BRANCHENYT
Læs også