Debat

Hvordan er du investeret?

Sommeren har budt på store udsving på de finansielle markeder. Men én ting er, hvad økonomer og andre forventer af fremtiden. Hvordan er investorerne egentlig eksponeret til det aktuelle og det fremtidige marked?

Otto Friedrichsen, aktiechef og partner i Formuepleje

Over sommeren har der været store udsving på de finansielle markeder. De udløsende faktorer i både positiv og negativ retning har været global vækstopbremsning, centralbankpolitik, regnskaber og ikke mindst Donald Trumps tweet omkring handelskonflikten mellem USA og Kina, men udsvingene dækker naturligvis også ændringer i investorernes eksponering.

En ting er, hvad økonomer og andre forventer af fremtiden, men hvordan er investorerne egentlig eksponeret til det aktuelle og det fremtidige marked? Et indblik i dette kan være et pejlemærke for, hvor man selv kan skabe positive afkast i fremtiden.

Global Fund Manager Survey er en rundspørge, der foretages hver måned blandt verdens institutionelle investorer. Her spørger Bank of America Merrill Lynch ind til en række forhold som for eksempel aktie- og obligationseksponering, ændringer i disse eksponeringer, synet på den globale økonomi og meget mere. Den seneste dataindsamling blev foretaget i den første uge af august blandt 224 investorer med en samlet formue på 3.700.000.000.000 kroner under forvaltning. Materialet blev offentliggjort i tirsdags.

Udviklingen i august viser dermed, at investorerne fortsat søger mod sikkerhed.

Otto Friedrichsen

Der er meget information i undersøgelsen, men hvis man dykker ned i de mange svar, må fællesnævneren være, at de globale institutionelle investorer fortsætter med at reducere risikoen i deres porteføljer. Siden sidste rundspørge i juli har der på globalt plan været en kraftig bevægelse ud af aktier og ind i obligationer. I forhold til undersøgelsens mangeårige historik er investorerne i øjeblikket eksponeret mere mod kontanter, ejendomsfonde og obligationer og mindre mod aktier.

Inden for aktiemarkedet er investorer overvægtet mod de ikke-konjunkturfølsomme sektorer, altså sektorer med en stabil indtjening såsom forsyningsselskaber, stabile forbrugsselskaber og selskaber inden for sundhed. Denne overvægt sker på bekostning af eksponeringen mod konjunkturfølsomme sektorer som industriselskaber samt materiale- og energiselskaber.

Udviklingen i august viser dermed, at investorerne fortsat søger mod sikkerhed. Globale investorer har med andre ord i større omfang tilvalgt aktiver, der outperformer, når renter og selskabernes indtjeningsvækst falder, og fravalgt aktiver, der profiterer af økonomisk vækst og inflation.

Denne udvikling er måske ganske naturlig i lyset af den globale vækstopbremsning, man specielt kan se i fremstillingssektoren, og ikke mindst risikoen for, at en eskalering af denne opbremsning afhængig af forholdet mellem USA og Kina.

Investorernes eksponering mod aktier er faldet stødt gennem en længere periode, og investorer er nu nettoundervægtet aktier. I forhold til historikken (siden 1998) har eksponeringen mod aktier ikke været lavere siden 2011. Eksponeringen mod kontanter og obligationer er derimod steget kraftigt.

Inden for aktiemarkedets regioner foretrækker investorerne Emerging Markets (om end appetitten er faldende) og amerikanske aktier, mens man går i en bue uden om britiske aktier.

Man skal som investor ikke altid være Rasmus modsat. Aktiemarkedets fundamentale forhold sammen med en robust risikostyring er altafgørende for at skabe afkast på længere sigt.

Otto Friedrichsen

Hvorfor er det interessant? Grunden til, at investorernes positionering er interessant, er, at den fortæller præcis, hvad investorerne mener om fremtiden. Hvis alle investorer er enige og løber i samme retning, er det sjældent dér, afkastmulighederne er størst. Selvfølgelig er de underliggende forhold som indtjeningskvalitet, værdiansættelse og balancestruktur afgørende for afkastmulighederne i de enkelte områder af aktiemarkedet. Hvis disse nøgletal er anstrengte, og investorer er overrepræsenterede, er det dog tid til at tænke sig om. Det samme gælder selvfølgelig også i den omvendte situation.

Investorernes eksponering, og måden den ændrer sig på, er i dette perspektiv en af de marginaleffekter, der kan have en stor effekt på den fremtidige kursbevægelse. 

Man skal som investor ikke altid være Rasmus modsat. Aktiemarkedets fundamentale forhold sammen med en robust risikostyring er altafgørende for at skabe afkast på længere sigt. Men som langsigtet, aktiv investor er det altid interessant at se på ekstreme niveauer – også når det gælder, hvordan investorerne har valgt at eksponere sig. Det er måske disse ekstreme niveauer, verdens største investorer, på nogle områder, nu er ved at nå. 

Læs også
Top job